Papyri.info

sign in

sb.1.5591 = HGV SB 1 5591 = Trismegistos 23211DDbDP transcription: sb.1.5591 [xml]

AD 750 Thebes
[Reprinted from: .] ll1-7=CPR 3 70

Introduction

SB I 5591 = P.KRU 70

ἐν ὀνόματι τ[οῦ θεοῦ τοῦ]
ἐλεήμονο[ς φιλανθρώπου]
Arabic: bismillah
οὐκ ἔστιν θ(εὸ)ς εἰ [μὴ μόνος]
5Μαμετ ἀπό[στολος θεοῦ]
Arabic: abd
Ἀβδελλα ηζη ἀμί[ρα]
† ἐν ὀνόματι τῆς ἁγίας καὶ ζωοποιοῦ ὁμοουσίου τριάδος πατρὸς καὶ υἱο(ῦ)
καὶ ἁγίου πνεύματος. ἐγρά(φη) μ(ηνὸς) Ἐπὶφ ι, ἰ(ν)δ(ικτίωνος) γ
Φλάυ(ιος) Ἰωσὴφ υ(ἱ)ὸ(ς) Ἀβ̣ι̣ε̣ι̣δ εὐκ(λεέστατος) ἀμίρα παγαρχίας Ἑρμόνθεως καὶ Τρίων Κάστρο(ν)(*)
καὶ Κονδρολάτων καὶ κάστρ(ου) Μεμνίων(*) ἐπὶ τιμιωτ(άτου) κόμες(*) Χαηλ διοικ(η)τ(οῦ)
5κάστρο(υ)(*) Μεμνωνίων ἔτ(ου)ς Σαρακείνων ρλβ (καὶ) ἔτ(ου)ς Διοκλη(τιανοῦ) υξς

ⲡϩⲱⲃ ϩⲁ ⲓⲁⲧ ⲉⲧⲣⲁⲉⲣ ⲡⲕⲟⲧ ⲉⲧⲉⲣⲉⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲭⲣⲉⲱⲥⲧⲉⲓ(*) ⲙⲙⲟϥ ⲕⲁⲧⲁ(*)
ⲧⲁⲡⲟⲫⲁⲥⲓⲥ(*) ⲛⲧⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲟⲣⲓⲍⲉ(*) ⲙⲙⲟⲥ ⲉϫⲙ ⲡⲉⲛⲉⲓⲱⲧ
ⲁⲇⲁⲙ ϫⲓⲛ ⲛϣⲟⲣⲡ ϫⲉ ⲁⲇⲁⲙ ⲛⲧⲕ ⲟⲩⲕⲁϩ ⲉⲕⲛⲁⲕⲟⲧⲕ ⲉⲡⲕⲁϩ
ⲁⲩⲱ ⲁϥϫⲟⲟⲥ ⲛϭⲓ ⲡⲙⲉⲗⲟⲅⲣⲁⲫⲟⲥ(*) ⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ϫⲉ ⲉⲓϭⲁⲗⲱⲟⲩ ϩⲓϫⲙ
10ⲡⲕⲁϩ ⲕⲁⲧⲁ(*) ⲑⲉ ⲛⲛⲁⲉⲓⲟⲟⲧⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲓⲙⲟϣⲧ ϩⲱⲱⲧ ϩⲛ ⲟⲩⲥⲕⲉⲯⲓⲥ(*)
ⲙⲙⲛⲧⲣⲱⲙⲉ ϫⲉ(*) ⲡⲉⲧⲉϣϣⲉ ⲡⲉ ⲉⲧⲣⲁⲇⲩⲗⲟⲩ(*) ⲙⲡⲁϩⲱⲃ ⲧⲏⲣϥ ⲁⲓⲧⲉⲓ(*) ⲉⲓⲟⲛϩ
ⲉⲣⲉⲡⲁⲗⲟⲅⲓⲥⲙⲟⲥ(*) ⲥⲙⲟⲛⲧ ⲉⲣⲉⲡⲁⲛⲟⲩⲥ(*) ⲧⲁϫⲣⲏⲩ ⲉⲁⲓⲉⲓ ⲉⲡⲉⲃⲟⲗⲏⲙⲁ(*)
ⲛⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏ(*) ϩⲓⲃⲟⲗ ⲛⲗⲁⲁⲩ ⲛⲣⲕⲟϥ(*) ϩⲓ ϩⲟⲧⲉ ϩⲓ ϫⲓ ⲛϭⲟⲛⲥ
ϩⲓ ⲁⲡⲁⲧⲏ(*) ⲉⲙⲛ ⲗⲁⲁⲩ ⲛⲁⲛⲁⲅⲕⲏ(*) ⲕⲏ ⲛⲁⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲁⲗⲗⲁ(*) ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲁ-
15ⲡⲣⲟϩⲁⲓⲣⲉⲥⲓⲥ(*) ⲙⲙⲓⲛ ⲙⲙⲟⲓ ⲙⲛ ⲡⲁⲟⲩⲱϣ ⲛϩⲏⲧ ⲁⲛⲟⲕ
ⲧⲃⲁⲥⲃⲉⲥ ⲧϣⲉⲉⲣⲉ ⲙⲡⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥ(*) ⲁⲡⲁ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ ⲧⲉⲥⲙⲁⲁⲩ
ⲧⲉ ⲧⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲁ(*) ⲑⲁⲃⲣⲱⲛⲓⲁ ϩⲙ ⲡⲉⲓⲕⲁⲥⲧⲣⲟⲛ(*) ⲛⲟⲩⲱⲧ ϫⲏⲙⲉ ⲙⲛ
ⲡⲉⲓⲛⲟⲙⲟⲥ(*) ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲉⲣⲙⲟⲛⲧ ⲉⲓⲧⲓ ⲙⲛⲛⲥⲱⲥ ⲛⲑⲩⲡⲟⲅⲣⲁⲫⲏ(*) ⲙⲡⲉⲧⲛⲁ-
ϩⲩⲡⲟⲅⲣⲁⲫⲉ(*) ϩⲁⲣⲟⲓ ⲙⲛ ϩⲉⲛⲕⲉⲙⲛⲧⲣⲉ ⲛⲁⲝⲓⲟⲡⲓⲥⲧⲟⲥ(*) ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲁⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲓⲥⲑ(*)
20ϩⲁⲣⲟⲓ ⲉⲡⲉⲓⲃⲟⲩⲗⲏⲙⲁ(*) ⲛⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏ(*) ⲁⲓⲧⲉⲓ(*) ⲉⲓⲟⲛϩ ⲉⲓⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲉⲓⲟ ⲛϫⲟⲉⲓⲥ
ⲉⲡⲉⲧⲉ ⲡⲱⲓ ⲡⲉ ⲕⲁⲧⲁ(*) ⲛⲛⲟⲙⲟⲥ(*) ⲛⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲛ(*) ⲉϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ(*) ⲉⲣϣⲁⲛⲡⲉⲧⲉ-
ϣⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛⲓⲙ ϣⲱⲡⲉ ⲙⲙⲟⲓ ϩⲱ ϩⲱⲥⲇⲉ(*) ⲉⲧⲣⲁⲕⲁ ⲡⲉⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ(*)
ⲛⲥⲱⲓ ⲉⲧⲣⲁⲃⲱⲕ ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲛⲛⲁⲉⲓⲟⲟⲧⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲧⲓⲟⲩⲱϣ ⲁⲩⲱ ⲧⲓⲡⲓⲑⲉ(*)
ⲉⲧⲣⲉⲡⲁⲓⲱⲧ ϣⲉⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛϥⲣ ϫⲟⲉⲓⲥ ⲉϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲉⲓⲛⲁⲟⲩⲟϩⲟⲩ
25ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲁϥ ⲡⲣⲟⲥ(*) ⲑⲉ ⲉⲧⲉⲓⲛⲁⲟⲩⲱⲛϩ ⲡⲙⲉⲣⲟⲥ(*) ⲙⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲉⲃⲟⲗ
ⲛⲧⲉⲓϩⲉ ⲡⲁⲙⲉⲣⲟⲥ(*) ⲛⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ(*) ⲉⲧⲉⲓⲧⲁϩⲟ ⲙⲙⲟϥ ϩⲁ ⲡⲁⲓⲱⲧ
ⲁⲡⲁ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ ⲡⲁ ⲡⲁⲓⲱⲧ ϣⲉⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉ ⲙⲛ ⲡⲉⲥⲩⲛⲧⲉ ⲡⲉϥ̣ϣⲏⲣⲉ
ⲉⲧⲉ ⲙⲛⲧϣⲙⲏⲏⲛ ⲛⲉⲃⲟⲧ ⲛⲉ ϩⲁ ⲡⲁⲓⲱⲧ ⲁⲡⲁ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ ⲧⲁⲣⲉⲩϣⲱⲡⲉ
ⲉⲩⲟ ⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲛⲥⲉⲇⲓⲟⲓⲕⲉⲓ(*) ⲙⲙⲟⲟⲩ ϩⲛ ⲑⲟⲧⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲁⲙⲉⲣⲟⲥ(*)
30ⲟⲛ ϩⲁ ⲧⲁⲙⲁⲁⲩ ⲑⲉⲃⲣⲱⲛⲉⲓⲁ ⲡⲁ ⲧⲣⲙⲡⲟⲩ ⲡⲉ ϩⲛ ⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ(*) ⲙⲛ ⲡⲏⲓ ⲟⲛ
ⲉⲧⲉⲣⲉⲧⲣⲙⲡⲟⲩ ⲛϩⲏⲧϥ ⲧⲣⲓ ⲟⲛ ⲙⲡⲏⲓ ⲉⲧⲉⲓⲉⲛϩⲏⲧϥ(*) ⲧⲁ ⲧⲥⲱⲛⲉ ⲧϣⲉⲉⲣⲉ ⲛ-
ⲗⲉⲱⲛⲧⲓⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲧⲁⲥϣⲟⲡⲥ ⲁⲥⲧⲓ ⲧⲉⲥⲧⲓⲙⲏ(*) ⲛⲁⲓ ⲙⲛ ⲧⲁⲙⲁⲁⲩ ⲑⲉⲃⲣⲱⲛⲉⲓⲁ
ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲟⲥ ⲁⲥⲥⲙⲛ ⲧⲉⲥϫⲟⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉⲥⲧⲁⲕⲟ ⲡⲉⲓⲕⲉⲥⲁϣϥ ⲛⲉⲃⲟⲧ ⲟⲛ ⲙⲛ
ⲙⲏⲧ ⲛϩⲟⲟⲩ ϩⲛ ⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ(*) ⲛⲁ ⲧⲣⲙⲡⲟⲩ ⲛⲉ ⲙⲛ ⲥⲧⲉⲫⲁⲛⲟⲥ ⲡⲉⲥϩⲁⲓ ⲉⲣⲉ-
35ϣⲉⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁϥⲓ ⲡⲏⲓ ⲉⲧⲉⲓⲛϩⲏⲧϥ ⲉⲓⲙⲏⲧⲉⲓ(*) ⲉⲧⲣⲓ ⲛⲧⲁⲧⲥⲱⲛⲉ ⲛⲗⲉⲱⲛⲧⲓⲟⲥ
ϣⲟⲡⲥ ⲉⲥⲧⲓ ⲧⲉⲥⲧⲓⲙⲏ(*) ⲛⲁⲓ ⲙⲛ ⲧⲁⲙⲁⲁⲩ ⲉⲥⲕⲟⲧⲥ ⲁⲩⲱ ⲉⲣⲉϣⲉⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁⲧⲓ
ⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲛⲣⲟⲙⲡⲉ ⲙⲡⲣⲟⲥⲫⲟⲣⲁ(*) ϩⲁⲣⲟⲓ ⲛⲁⲧⲟⲉ ⲉⲧⲉⲓⲧⲁϩⲱ ⲙⲙⲟⲟⲩ ϩⲙ
ⲡⲉⲥⲕⲏⲛⲱⲛ(*) ⲉⲧⲉ ⲥⲱⲧⲉ ⲟⲩϭⲁⲥ ⲛⲧⲟⲉ ⲛⲉ ϩⲛ ϣⲟⲙⲧⲉ ⲛⲧⲟⲉ ⲛⲁ ϣⲉⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲉ
ⲡϩⲩⲅⲟⲩⲙⲉⲛⲟⲥ(*) ⲛϥⲧⲁⲁⲩ ⲙⲡⲣⲟⲥⲫⲟⲣⲁ(*) ϩⲁⲣⲟⲓ ⲉⲡⲁⲥⲟⲟⲩ ⲛⲉⲃⲟⲧ
40ⲡϭⲟⲓⲗⲉ ⲙⲡⲁⲏⲓ ⲧⲏⲣϥ ⲉⲧⲉ ⲟⲩϭⲉⲣⲱⲛ ⲡⲉ ⲙⲛ ⲟⲩⲕⲟⲩⲛϫⲟⲩ ⲙⲛ ⲥⲛⲧⲉ ⲛⲭⲏⲣⲁ(*)
ⲙⲛ ⲥⲛⲧⲉ ⲛϭⲟⲣⲧⲉ ⲁⲡⲗⲱⲥ(*) ⲡⲉⲧϩⲙ ⲡⲁⲏⲓ ⲧⲏⲣϥ ⲉⲓⲥ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲛ ⲡⲉⲧⲉϣⲁϥ-
ϥⲓⲧⲟⲩ ⲛϥⲧⲁⲁⲩ ⲙⲡⲣⲟⲥⲫⲟⲣⲁ(*) ϩⲁⲣⲟⲓ ⲡⲉⲓϩⲟⲗⲟⲕ(ⲟ)ⲧ(ⲧⲓⲛⲟⲥ)(*) ⲛⲧⲁⲓⲧⲁⲁϥ ⲛⲃⲓⲕⲧⲱⲣ
ⲛⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ϩⲁ ⲏⲣⲡ ⲉⲣⲉϣⲉⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁϫⲓⲧϥ ⲛϥⲧⲁⲁϥ ⲙⲡⲣⲟⲥⲫⲟⲣⲁ(*) ϩⲁⲣⲟⲓ
ⲉⲓⲧⲁϩⲟ ⲛϣⲟⲙⲧⲉ ⲛⲕⲉⲣⲁⲧⲓⲛ(*) ⲉⲇⲁⲙⲓⲁⲛⲟⲥ ⲛⲁⲡⲗⲱ ⲛϥⲧⲁⲁⲩ ⲛⲏⲣⲡ ⲉⲧⲁ-
45ⲡⲣⲟⲥⲫⲟⲣⲁ(*) ⲁⲩⲱ ⲉⲣⲉⲧⲉⲓⲁⲑⲏⲕⲏ(*) ⲧⲁⲓ ϣⲱⲡⲉ ⲉⲥⲟⲣϫ ⲁⲩⲱ ⲉⲥϭⲙ ϭⲟⲙ ϩⲙ ⲙⲁ
ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲉⲙⲫⲁⲛⲓⲍⲉ(*) ⲙⲙⲟⲥ ⲛϩⲏⲧϥ ϫⲉ ⲛⲛⲉⲗⲁⲁⲩ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲉⲓⲧⲉ(*) ⲕⲗⲏⲣⲟ-
ⲛⲟⲙⲟⲥ(*) ⲉⲡⲱⲓ ⲉⲧⲉ(*) ⲕⲉⲗⲁⲁⲩ ⲣⲱⲙⲉ ϩⲟⲗⲱⲥ(*) ⲉϣ ϭⲙ ϭⲟⲙ ϣⲁ ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ
ⲉϥⲛⲏⲩ ⲙⲛⲛⲥⲱⲛ ⲛϥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϥⲧⲩⲣⲁⲛⲛⲉⲩⲉ(*)(*) ⲛϥⲟⲩⲱϣ ⲉⲃⲟⲗ ⲗⲁⲁⲩ
ⲛϣⲁϫⲉ ⲉϥⲥⲏϩ ⲉⲧⲉⲓⲇⲓⲁⲑⲏ(*) ⲉⲃⲟⲗ ⲡⲉⲧⲛⲁⲧⲟⲗⲙⲁ(*) ⲇⲉ(*) ϣⲁ ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ ⲉⲛⲉϩ
50ⲉϥⲛⲏⲩ ⲙⲛⲛⲥⲱⲛ ⲛϥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲉϥⲟⲩⲱϣ ⲉⲃⲟⲗ ⲗⲁⲁⲩ ⲛϣⲁϫⲉ ⲉϥⲥⲏϩ ⲉⲧⲉⲓ-
ⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏ(*) ⲉⲃⲟⲗ ϣⲟⲣⲡ ⲙⲉⲛ(*) ⲛⲛⲉⲡⲉⲧⲙⲙⲁⲁⲩ ⲧⲓ ϩⲏⲩ ⲛⲗⲁⲁⲩ ⲟⲩⲇⲉ(*) ⲛⲛⲉ-
ⲡϣⲟⲃ(*) ⲉⲣ ⲛⲟϥⲣⲉ ⲛⲁϥ ⲁⲗⲗⲁ(*) ⲡϣⲟⲣⲡ ⲛⲧⲩⲡⲟⲥ(*) ⲉϥⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲉϥⲟ ⲛϣⲙ-
ⲙⲟ ⲉⲡⲁⲛⲁϣ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛⲛⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲓⲁⲛⲟⲥ(*) ⲡⲉⲓⲱⲧ ⲙⲛ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲛ ⲡⲉⲡⲛ(ⲉⲩⲙ)ⲁ(*)
ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲙⲛⲛⲥⲱⲥ ⲛϥⲧⲓ ⲉⲡⲗⲟⲅⲟⲥ(*) ⲙⲡⲡⲣⲟⲥⲧⲓⲙⲟⲛ(*)ϣⲟⲙⲛⲧ ⲛⲟⲅⲓⲁ(*)
55ⲛⲛⲟⲩⲃ ⲁⲩⲱ ⲛϥⲉⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛϥϩⲱⲛ ⲉⲧⲉⲓⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏ(*) ⲧⲁⲓ ⲛⲧⲁⲓⲕⲁⲁⲥ
ⲉϩⲣⲁⲓ ⲛⲁⲧⲕⲓⲙ ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲧϣⲟⲗⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ ⲁⲣⲭⲏ(*) ⲛⲓⲙ ϩⲓ ⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ(*)
ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧⲛⲁⲟⲩⲱϣ ⲇⲉ(*)(*) ⲛϥⲕⲱⲧⲉ ⲛⲥⲁ ⲧⲁⲕⲟ ⲗⲁⲁⲩ ⲛϣⲁϫⲉ ⲉϥⲥⲏϩ ⲉⲣⲟⲥ
ⲉϥⲛⲏⲩ ⲉⲡⲃⲏⲙⲁ(*) ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲧⲁϫⲓ ϩⲁⲡ ⲛⲙⲙⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲇⲉ(*) ⲛⲧⲁⲥ-
ⲉⲣ ⲁⲛⲁⲓ ⲁⲩⲟϣⲥ ⲉⲣⲟⲓ ⲁⲓⲉⲓⲙⲉ ⲉⲧⲉⲥϭⲟⲙ ⲁⲓⲕⲁⲁⲥ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲥϫⲏⲕ ⲉⲃⲟⲗ
60ⲡⲣⲟⲥ(*) ⲁⲕⲟⲗⲟⲩⲑⲓⲁ(*) ⲛⲓⲙ †
(hand 2) † ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲥⲟⲛⲭⲏⲙ ⲧⲓⲟ ⲙⲙⲛⲧⲣⲉ ⲡⲣⲟⲥ(*) ⲧⲏⲧⲏⲥⲓⲥ(*) ⲛⲧⲃⲁⲥⲃⲉⲥ
ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲓⲙⲏⲧⲣⲓⲟⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲡⲙⲉⲓ ⲁⲓⲥϩⲁⲓ ϩⲁⲣⲟϥ ϫⲉ ⲙⲉϥⲛⲟⲓ(*) ⲁⲩⲱ ⲧⲓⲟ ⲙⲙⲛⲧⲣⲉ
(hand 3) ⳨ ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲓⲱⲥⲕⲟⲣⲟⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲕⲟⲥⲙⲁ ϯⲱ ⲙⲛⲧⲣⲉ †
ⲁⲛⲟⲕ ⲓⲱⲁⲛⲛⲁⲕⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲕⲟⲥⲙⲁ ⲁⲓⲥϩⲁⲓ ϩⲁⲣⲟϥ ϫⲉ ⲙϥⲛⲟⲓ(*)
65(hand 4) † ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲡⲉⲥⲩⲛⲑ(ⲉ) ⲧⲓⲱ ⲙⲙⲛⲧⲣ(ⲉ) ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲡϣⲛ-
ⲁⲛⲧⲱⲛⲓ ⲁⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ⲁⲓⲧⲉⲓ(*) ⲙⲙⲟⲓ ⲁⲓⲥϩⲁⲓ ϩⲁⲣⲟϥ †
(hand 1) † ⲁⲛⲟⲕ ⲓⲥⲁⲁⲕ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥ(*) ⲍⲁⲭⲁⲣ(ⲓⲁⲥ) ϩⲙ ⲡⲉⲓⲕⲁⲥⲧⲣⲟⲛ(*) ⲛⲟⲩⲱⲧ
ϫⲏⲙⲉ ⲁⲧⲃⲁⲥⲃⲉⲥ ⲁⲓⲧⲉⲓ(*) ⲙⲙⲟⲓ ⲁⲓⲥⲙⲛ ⲧⲓⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏ(*) ⲛⲧⲁϭⲓϫ †

Apparatus


^ 3. l. Κάστρω(ν)
^ 4. l. Μεμνωνίων
^ 4. l. κόμητος
^ 5. H. Förster, GM 179 (2000) 111 : κάστρ(ου) prev. ed.
^ 6. i.e. Greek χρεωστεῖν
^ 6. i.e. Greek κατά
^ 7. i.e. Greek ἀπόφασις
^ 7. i.e. Greek ὁρίζειν
^ 9. i.e. Greek μελογράφος
^ 10. i.e. Greek κατά
^ 10. i.e. Greek σκέψις
^ 11. H. Förster, GM 179 (2000) 111 : ⲙⲙⲛⲧⲣⲱⲙⲉ prev. ed.
^ 11. i.e. Greek δηλοῦν
^ 11. i.e. Greek ἔτι
^ 12. i.e. Greek λογισμός
^ 12. i.e. Greek νοῦς
^ 12. i.e. Greek βούλημα
^ 13. i.e. Greek διαθήκη
^ 13. l. ⲕⲣⲟϥ
^ 14. i.e. Greek ἀπάτη
^ 14. i.e. Greek ἀνάγκη
^ 14. i.e. Greek ἀλλά
^ 15. i.e. Greek προαίρεσις
^ 16. i.e. Greek μακάριος
^ 17. i.e. Greek μακάριος
^ 17. i.e. Greek κάστρον
^ 18. i.e. Greek νομός
^ 18. l. ⲧϩⲩⲡⲟⲅⲣⲁⲫⲏ (l. ὑπογραφή)
^ 19. i.e. Greek ὑπογράφειν
^ 19. i.e. Greek ἀξιόπιστος
^ 19. l. ⲉⲧⲁⲩⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲓⲥⲑ (l. μαρτυρίζειν)
^ 20. i.e. Greek βούλημα
^ 20. i.e. Greek διαθήκη
^ 20. i.e. Greek ἔτι
^ 21. i.e. Greek κατά
^ 21. i.e. Greek νόμος
^ 21. i.e. Greek δίκαιος
^ 21. i.e. Greek δέ
^ 22. i.e. Greek ὥστε
^ 22. i.e. Greek κόσμος
^ 23. i.e. Greek πείθειν
^ 25. i.e. Greek πρός
^ 25. i.e. Greek μέρος
^ 26. i.e. Greek μέρος
^ 26. i.e. Greek ἐκκλησία
^ 29. i.e. Greek διοικεῖν
^ 29. i.e. Greek μέρος
^ 30. i.e. Greek ἐκκλησία
^ 31. H. Förster, GM 179 (2000) 111 : ⲉⲧⲉⲓⲛϩⲏⲧϥ prev. ed.
^ 32. i.e. Greek τιμή
^ 34. i.e. Greek ἐκκλησία
^ 35. i.e. Greek εἰ μή τι
^ 36. i.e. Greek τιμή
^ 37. i.e. Greek προσφορά
^ 38. i.e. Greek σκῆνος
^ 39. i.e. Greek ἡγούμενος
^ 39. i.e. Greek προσφορά
^ 40. i.e. Greek χήρα
^ 41. i.e. Greek ἁπλῶς
^ 42. i.e. Greek προσφορά
^ 42. i.e. Greek ὁλοκόττινος
^ 43. i.e. Greek προσφορά
^ 44. i.e. Greek κεράτιον
^ 45. i.e. Greek προσφορά
^ 45. l. ⲉⲣⲉⲧⲉⲓⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏ (l. διαθήκη)
^ 46. i.e. Greek ἐμφανίζω
^ 46. i.e. Greek εἴτε
^ 46-47. i.e. Greek κληρονόμος
^ 47. i.e. Greek εἴτε
^ 47. i.e. Greek ὅλως
^ 48. i.e. Greek τυραννεύειν
^ 48. i.e. Greek ἤ
^ 49. i.e. Greek διαθήκη
^ 49. i.e. Greek τολμᾶν
^ 49. i.e. Greek δέ
^ 51. i.e. Greek διαθήκη
^ 51. i.e. Greek μέν
^ 51. i.e. Greek οὐδέ
^ 52. l. ⲡϩⲱⲃ
^ 52. i.e. Greek ἀλλά
^ 52. i.e. Greek τύπος
^ 53. i.e. Greek χριστιανός
^ 53. i.e. Greek πνεῦμα
^ 54. i.e. Greek λόγος
^ 54. i.e. Greek πρόστιμον
^ 54. i.e. Greek ὀγγία
^ 55. i.e. Greek διαθήκη
^ 56. i.e. Greek ἀρχή
^ 56. i.e. Greek ἐξουσία
^ 57. i.e. Greek δέ
^ 57. i.e. Greek ἤ
^ 58. i.e. Greek βῆμα
^ 58. i.e. Greek δέ
^ 60. i.e. Greek πρός
^ 60. i.e. Greek ἀκολουθία
^ 61. i.e. Greek πρός
^ 61. i.e. Greek αἴτησις
^ 62. i.e. Greek νοεῖν
^ 64. i.e. Greek νοεῖν
^ 66. i.e. Greek αἰτεῖν
^ 67. i.e. Greek μακάριος
^ 67. i.e. Greek κάστρον
^ 68. i.e. Greek αἰτεῖν
^ 68. i.e. Greek διαθήκη

Notes

  • 3.

    Crum: ⲓⲱⲥⲏⲫ korrigiert. Möglich wäre ⲁⲃⲧⲉⲗⲁ.

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.