Papyri.info

sign in

sb.1.5594 = HGV SB 1 5594 = Trismegistos 23214DDbDP transcription: sb.1.5594 [xml]

AD771 Thebes

Introduction

SB I 5594 = P.KRU 81

† ἐν ὀνόματι τοῦ π(ατ)ρ(ὸ)ς καὶ τοῦ (υ)ἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου πν(εύμ)α(τ)ος. ἐγρ(άφη) μ(ηνὸς) Παῶν(ι) α
(ἰ)νδ(ι)κ(τίωνος) θ
† ⲁⲛⲟⲕ ⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲩ [ⲧϣ]ⲏⲣⲉ ⲡⲙⲁⲕ(ⲁⲣⲓⲟⲥ)(*) ⲡⲉϣⲁⲧⲉ
ⲧⲣⲙ ⲡⲉⲡⲉⲅⲉ(*) ⲙⲙⲁⲧⲟⲓ ϩⲙ ⲡⲧⲟϣ ⲙⲯⲟⲓ ⲧⲁⲓ ⲉⲧⲟⲩⲏϩ
ϩⲛ ⲡⲙⲟⲛⲁⲥⲧⲉⲣⲓⲟⲛ(*) ⲛⲁⲡⲁ ⲥⲉⲣⲅⲓⲟⲥ ϩⲛ ⲡⲕⲁⲥⲧⲣ(ⲟ)ⲩ(*) ⲁⲡⲏ
5ⲁⲓⲧⲉⲓ(*) ⲙⲛⲛⲥⲟⲥ ⲛⲟⲩϩⲩⲡⲱⲅⲣⲁⲫⲉ(*) ⲉⲧⲣⲉϥϩⲩⲡⲱⲅⲣⲁⲫⲉ(*) ϩⲁⲣⲟⲓ ⲙⲛ ϩⲉⲛⲙⲁⲣⲧ(ⲩⲣⲟⲥ)
ⲛⲁⲝⲓⲟⲡⲓⲥⲧⲟⲥ(*) ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲝⲓⲟⲗⲟⲅⲟⲥ(*) ⲉⲧⲣⲉⲩⲙⲁⲣⲧⲉⲣⲓⲍⲉ(*) ⲉⲡⲉⲇⲱⲣⲓⲁⲥⲧⲓⲕⲟⲛ(*) ⲛⲁⲧⲡⲁⲣⲁⲃⲁ(*)
ⲙⲙⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲧⲕⲁⲧⲁⲗⲁ(*) ⲙⲙⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲧⲃⲟⲗϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲱⲧⲟⲩ ⲛⲛⲱⲙⲟⲥ(*)
ⲉⲧⲕⲏ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲓⲥϩⲁⲓ ⲛⲡⲧⲟⲡⲟⲥ(*) ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲡⲁⲧⲑⲗⲟⲫⲟⲣⲟⲥ(*)
ⲙⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲟⲥ(*) ⲡϩⲁⲅⲓⲟⲥ(*) ⲁⲡⲁ ⲫⲱⲃⲁⲙⲱⲛ ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲕⲏ ⲉϩⲣⲁⲓ ϩⲛ ⲡⲧⲟⲟⲩ
10ⲛⲡⲕⲁⲥⲧⲣⲟⲛ(*) ϫⲏⲙⲉ ϩⲓⲧⲱⲧⲕ ⲛⲧⲟⲕ ⲡⲉⲩⲗⲁⲃⲉⲥⲧⲁⲧⲟⲥ(*) ⲁⲩⲱ ⲛⲇ(ⲓ)ⲁⲕ(ⲟⲛⲟⲥ)(*) ⲁⲡⲁ ⲥⲩⲣⲟⲩⲥ
ⲁⲩⲱ ϩⲓⲧⲛ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉϥⲛⲏⲩ ⲙⲛⲛⲥⲟⲕ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ⲭⲁⲓⲣⲉ(*) ϫⲉ ⲉⲓⲡⲓⲇⲉ(*)
ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ(*) ⲛⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲕⲉⲗⲉⲩⲉ(*) ⲁⲩⲱ ϥⲡⲣⲟⲧⲣⲉⲡⲉ(*) ⲛⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲣⲉⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ
ⲣ ⲡⲁⲅⲁⲑⲟⲛ(*) ⲙⲛ ⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ϩⲁ ⲡⲟⲩϫⲁⲓ ⲛⲧⲉϥⲯⲩⲭⲏ(*) ⲙⲛⲛⲥⲟⲥ ⲙⲛ ⲗⲁⲁⲩ
ⲛⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ(*) ⲕⲁⲧⲁ(*) ⲅⲉⲣⲟⲥ(*) ⲛⲁⲕⲱⲗⲏ(*) ⲛⲗⲁⲁⲩ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲉⲓⲣ ⲡⲉⲧⲉϩⲛⲁϥ ϩⲛ ⲡⲉ-
15ⲧⲉ ⲡⲟϥ ⲡⲉ ϩⲛ ⲡⲧⲣⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲁⲅⲁⲑⲟⲥ(*) ⲕⲉⲗⲉⲩⲉ(*) ⲛⲥⲉϫⲡⲟ ⲛⲁⲓ ⲛⲟⲩϣⲏⲣⲉ
ⲛϩⲟⲟⲩⲧ ⲁⲓⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ϫⲉ ⲁⲛⲇⲣⲉⲁⲥ ⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲕⲉⲗⲉⲩⲉ(*) ⲁϥⲉⲓⲛⲉ
ⲉϫⲟϥ ⲛⲛⲟⲩϣⲱⲛⲉ ⲡⲣⲟⲥ(*) ⲡⲙⲡϣⲁ ⲛⲛⲁⲛⲟⲃⲉ ⲁⲓϫⲓⲧϥ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲧⲟⲡⲟⲥ(*)
ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲁⲃⲃⲁ ⲫⲱⲃⲁⲙⲱⲛ ⲡⲙⲁⲣⲧⲉⲣⲟⲥ(*) ⲉⲧⲧⲁⲉⲓⲏⲩ ⲉⲧⲕⲏ ⲉϩⲣⲁⲓ ϩⲛ ⲡⲧⲟⲟⲩ
ⲛϫⲏⲙⲉ ⲁⲓⲕⲁⲁϥ ϩⲓ ⲑⲏ ⲛⲡⲉⲑⲩⲥⲓⲁⲥⲧⲉⲣⲓⲟⲛ(*) ⲁⲓⲡⲁⲕⲁⲗⲉⲓ(*) ⲙⲙⲟϥ ϩⲛ ⲟⲩⲧⲱⲃϩ
20ⲙⲛ ϩⲉⲛⲥⲟⲡⲥⲉⲡ ϫⲉ ⲉⲕϣⲁⲛϫⲓ ϩⲙⲟⲧ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱϥ ⲛⲛⲁϩⲣⲛ ⲡⲉⲭ(ⲣⲓⲥⲧⲟ)ⲥ ⲛⲧⲉⲡⲉϥⲛⲁ
ⲧⲁϩⲟϥ ⲛϥⲛⲁ ⲛⲁϥ ϣⲁⲓⲁⲁϥ ⲛϩⲙϩⲁⲗ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉⲕⲧⲟⲡⲟⲥ(*) ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛϥⲗⲓ-
ⲧⲟⲩⲣⲅⲉⲓ(*) ⲉⲡⲙⲟⲛⲟⲥⲧⲉⲣⲓⲟⲛ(*) ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲕⲁⲛ(*) ϩⲛ ⲧⲙⲛⲧϩⲙϩⲁⲗ ⲛⲡⲉϥⲥⲱⲙⲁ(*) ⲕⲁⲛ(*)
ⲛϥⲧⲓ ⲛⲡⲉϥⲇⲉⲙⲱⲥⲓⲟⲛ(*) ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲗⲓⲭⲛⲟⲥ(*) ⲛⲡⲧⲟⲡⲟⲥ(*) ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ϩⲓⲧⲱⲧⲕ ⲥⲟⲩⲣⲟⲩⲥ ⲡⲇⲓⲁⲕ(ⲟⲛⲟⲥ)(*)
ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲡⲣⲟⲉⲓⲥⲧⲟⲥ(*) ⲛⲡⲧⲟⲡⲟⲥ(*) ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ϫⲉ ⲛⲛⲉⲗⲁⲁⲩ ⲛⲣⲱⲙⲉ
25ϣ ⲣ ϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲡⲁⲙⲉⲣ(ⲓ)ⲧ ⲛϣⲏⲣⲉ ⲁⲛⲇⲣⲉⲁⲥ ⲉⲓⲙⲏⲧⲉⲓ(*) ⲉⲡⲧⲟⲡⲟⲥ(*) ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ
ⲧⲁⲣϥϣⲟⲟⲟⲡⲉ(*) ⲛϭⲁⲩⲁⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲧⲟⲡⲟⲥ(*) ⲛⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲡⲉϥⲟⲛϩ
ⲛⲑⲉ ⲛⲛϭⲁⲩⲁⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲙⲙⲟⲛⲟⲥⲧⲉⲣⲓⲟⲛ(*) ⲧⲁⲣϥϣⲟⲟⲡⲉ ⲉϥⲥⲛⲧⲉⲗⲓⲁ(*) ⲛⲡⲉϥⲇⲩⲙⲱⲥⲓⲟⲛ(*)
ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲙⲱⲛⲟⲥⲧⲉⲣⲓⲟⲛ(*) ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲕⲁⲧⲁ(*) ⲣⲟⲙⲡⲉ ⲉⲁⲓⲙⲟϣⲧ ⲉⲃⲟⲗ
ϫⲉ ⲁⲛⲅ ⲟⲩⲣⲉϥⲣ ⲛⲟⲃⲉ ⲁⲓϩⲱⲣⲓⲍⲉ(*) ⲁⲩⲱ ⲁⲓⲇⲱⲣⲓⲍⲉ(*) ⲙⲡⲁⲙⲉⲣ(ⲓ)ⲧ ⲛϣⲏⲣⲉ
30ⲁⲛⲇⲣⲉⲁⲥ ⲉⲡⲉⲙⲱⲛⲟⲥⲧⲉⲣⲓⲟⲛ(*) ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ϩⲁ ⲡⲟⲩϫⲁⲓ ⲛⲧⲁⲯⲩⲭⲏ(*) ⲁⲓⲧⲓ ⲡⲁⲟⲩ-
ⲟⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉⲇⲱⲣⲓⲁⲥⲧⲓⲕⲟⲛ(*) ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ⲁⲛⲟⲕ ⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲩ ⲧϣⲏⲣⲉ ⲡⲙⲁⲕ(ⲁⲣⲓⲟⲥ)(*) ⲡⲉ-
ϣⲁⲧⲉ ⲧⲉⲛⲧⲟⲥϣⲣⲡ ⲥϩⲁⲓ(*) ⲛⲧⲡⲉ ⲉⲓⲟⲩⲱϣⲉ ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲡⲓⲑⲉ(*)
ⲭⲟⲣⲓⲥ(*) ⲗⲁⲁⲩ ⲛⲕⲣⲟϥ ϩⲓ ϩⲟⲧⲉ ϩⲓ ϫⲓ ⲛϭⲟⲛⲥ ϩⲓ ⲁⲡⲁⲧⲁ(*)
ϩⲓ ⲥⲩⲛⲁⲣⲡⲁⲅⲉ(*) ϩⲓ ⲉⲡⲉⲅⲣⲁⲫⲉ(*) ⲉⲙⲛ ⲗⲁⲁⲩ ⲛⲁⲛⲁⲕⲏ(*) ϣⲟⲟⲡ ⲛⲁⲓ
35ϯⲟⲩⲱϣ ⲉⲧⲣⲉⲡⲉⲙⲱⲛⲟⲥⲧⲉⲣⲓⲟⲛ(*) ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲣ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲡⲁⲙⲉⲣⲓⲧ
ⲛϣⲏⲣⲉ ϩⲛ ⲡϩⲓⲥⲉ ⲛⲛⲉϥϭⲓϫ ⲙⲛ ⲧⲙⲛⲧϭⲁⲩⲁⲛ <ⲛ>ⲡⲉϥⲥⲱⲙⲁ(*)
ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲕ(*) ⲏⲝⲓⲥ(*) ⲛⲁⲓ ⲟⲩⲇⲉ(*) ⲛⲁⲗⲁⲁⲩ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲉⲡⲟⲓ ⲡⲉ ⲉⲓⲧⲉ(*) ⲛⲟϭ
ⲉⲓⲧⲉⲓ(*) ⲕⲟⲩⲓ ⲉⲓⲧⲉ(*) ⲛⲉⲧⲁⲣⲭⲉ(*) ⲉⲓⲧⲉ(*) ⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲣⲭⲉⲓ(*) ⲉϫⲟⲟⲩ
ⲉϣ ⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲡⲉⲙⲱⲛⲟⲥⲧⲉⲣⲓⲟⲛ(*) ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ϩⲁ ⲡⲉϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲛϯⲙⲓⲛⲉ
40ⲛⲥⲉⲥⲙⲛ ⲗⲁⲁⲩ ⲛⲡⲣⲟⲁⲓⲗⲉⲥⲓⲥ(*) ⲕⲁⲧⲁ(*)ⲣⲟϥ ϩⲁϩⲧⲏⲛ ⲁⲣⲭⲏ(*) ϩⲓ ⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ(*)
[ⲟⲩⲇ]ⲉ(*) ⲕⲟⲩⲓ ⲟⲩⲇⲉ(*) ⲛⲟϭ ⲡⲉⲧⲛⲁⲧⲟⲗⲙⲁ(*) ⲇⲉ(*) ⲉⲣ ⲡⲁⲓ ⲡⲣⲟⲧⲟⲛ(*) ⲙⲉⲛ(*) ⲛⲛⲉⲡⲉ-
ⲧⲙⲙⲁⲩ ⲟⲫⲉⲗⲉⲓⲁ(*) ⲛⲗⲁⲁⲩ ⲁⲗⲗⲁ(*) ⲉⲣⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁⲧⲁϩⲟϥ
ⲉⲣⲁⲧϥ ⲉⲡⲉϥⲉⲩ̣ⲕⲧⲏⲣⲓⲟⲛ(*) ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛϥϫⲓ ϩⲁⲡ ⲛⲙⲙⲁϥ ⲛϥϯ ⲗⲟⲅⲟⲥ(*)
ϩⲓ ⲡⲃⲉⲙⲁ(*) ⲛⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲁ ⲡⲉⲛⲧⲟϥⲁⲁϥ(*) ϫⲓ ϫⲓⲛⲧⲟϥϩⲓ ⲧⲱⲧϥ(*) ⲉⲧⲁⲕⲟ
45ⲛⲡⲉⲛⲉⲓⲣⲏⲧ ⲙⲛ ⲧⲉⲛⲡⲣⲟⲥⲫⲱⲣⲁ(*) ⲡⲁⲓ ⲛⲧⲁⲛⲉⲓⲣⲏⲧ ⲙⲙⲟϥ
ⲙⲛ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲛϥⲥⲟⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ ϩⲁ ⲛⲥⲁϩⲟⲩ ⲛⲧⲉⲅⲣⲁⲫⲉ(*) ⲉⲧϩⲛ-
ⲡⲧⲉⲩⲇⲉⲣⲉⲛⲱⲙⲓⲟⲛ(*) ⲙⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ϫⲉ ⲉϥⲉⲛⲁⲩ ⲉⲧⲙⲛⲧⲉⲣⲱ ⲛⲡⲛⲟⲩⲧⲉ
ⲉⲥⲟⲩⲏⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲥⲉⲕⲱⲗⲏ(*) ⲙⲙⲟϥ ⲉⲃⲟⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟⲥ ⲉⲩⲟⲣϫ ⲙⲉⲛ(*)
ⲁⲓⲥⲙⲛ ⲡⲉⲇⲱⲣⲓⲁⲥⲧⲓⲕⲟⲛ(*) ⲛⲛⲁⲅⲁⲡⲏ(*) ⲉϥⲛⲁϣⲟⲟⲡⲉ ⲉϥⲟⲣϫ
50ⲉϥϭⲙ ϭⲟⲙ ⲉϥⲃⲉⲃⲉⲟⲩ(*) ϩⲛ ⲙⲁ ⲛⲓⲙ ⲛⲛⲁϩⲣⲛ ⲉⲓⲝⲟⲩⲥⲓⲁ(*) ⲛⲓⲙ
ⲉϥϫⲟⲥⲉ ⲁⲩⲱ ⲉϥϩⲁ ⲉⲟⲟⲩ ⲛⲥⲉϫⲛⲟⲩⲓ ⲛⲧⲁϩⲱⲙⲱⲗⲱⲅⲉⲓ(*)
ⲁⲩⲁϣϥ ⲉⲣⲟⲓ ⲁⲓⲥⲁⲧⲙⲉϥ ⲁϥⲣ ⲁⲛⲁⲓ ⲁⲓⲧⲁϫⲣⲟϥ ⲙⲙⲁⲣⲧⲉⲣⲟⲥ(*)
ⲛⲁⲝⲓⲟⲡⲓⲥⲧⲟⲥ(*) ⲁⲓⲕⲁⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲡⲣⲟⲥ(*) ⲧⲁⲕⲟⲩⲗⲟⲩⲑⲓⲁ(*) ⲛⲛⲛⲟⲙⲟⲥ(*)
(hand 2) † ⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲩ ⲧϣⲏⲣⲉ ⲛⲡⲙⲁⲕ(ⲁⲣⲓⲟⲥ)(*) ⲡⲉϣⲁⲧⲉ ⲧⲣⲙ ⲡⲓⲡⲏⲕ(*) ⲙⲁⲧⲟⲓ ϩⲛ ⲡⲧⲟϣ ⲛⲯⲟⲓ ⲧⲁⲓ ⲉⲧⲟⲩⲏϩ
55ϩⲛ ⲡⲙⲟⲛⲁⲥⲧⲉⲣⲓⲟⲛ(*) ⲛⲡϩⲁⲅⲓⲟⲥ(*) ⲥⲉⲣⲅⲓⲟⲥ ⲛⲡⲕⲁⲥⲧⲣⲟⲛ(*) ⲁⲡⲏ ⲧⲓⲥⲧⲟⲓⲭⲓ(*) ⲉⲡⲓⲭⲁⲣⲧⲓⲥ(*) ⲛⲧⲱ-
ⲣⲓⲁⲥⲧⲓⲕⲟⲛ(*) ⲡⲣⲟⲥ(*) ⲑⲉ ⲉⲧⲉϥⲥⲏϩ ⲛⲙⲟⲥ ⲑⲉⲟⲇⲱⲣⲟⲥ ⲡⲉⲗⲁⲭⲓⲥⲧⲟⲥ(*) ⲛⲡⲣⲉⲥⲃⲉⲧⲉⲣⲟⲥ(*)
ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲡⲙⲁⲕ(ⲁⲣⲓⲟⲥ)(*) ⲃⲁⲥⲓⲗⲉⲓⲟⲥ ⲡⲇⲓⲁⲕⲟⲛ(*) ⲡⲣⲙ ⲧⲡⲟⲗⲓⲥ(*) ⲧⲃⲱ ⲁⲥⲁⲓⲧⲓ(*) ⲛⲙⲟⲓ
ⲁⲓⲥϩⲁⲓ ϩⲁⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲁⲥⲛⲟⲓ(*) ⲛⲥϩⲁⲓ ⲁⲩⲱ ⲧⲓⲟ ⲙⲙⲛⲧⲣⲉ ⲉⲡⲓⲭⲁⲣⲧⲓⲥ(*) ⲛⲧⲱ-
ⲣⲓⲁⲥⲧⲓⲕⲟⲛ(*) ⲡⲣⲟⲥ(*) ⲧⲉϥϭⲟⲙ † ⲁⲛⲟⲛ ⲫⲓⲗⲟⲑⲉ ⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ⲙⲛ ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ
60ⲛⲡⲓⲗⲱ ⲙⲛ ⲅⲉⲱⲣⲅⲓⲟⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲡⲉⲥⲩⲛⲑⲓⲟⲥ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲟⲩⲏϩ ϩⲛ ⲡϩⲁⲅⲓⲟⲥ(*)
ⲁⲡⲁ ⲡⲁⲡⲛⲟⲩⲑⲓⲟⲥ ⲛⲡⲧⲟⲟⲩ ⲛⲁⲡⲏ ⲧⲛⲱ ⲛⲙⲛⲧⲣⲉ ⲉⲡⲓⲭⲁⲣⲧⲓⲛ(*) ⲡⲣⲟⲥ(*) ⲧⲉϥϭⲟ\ⲙ/
ⲑⲉⲟⲇⲱⲣⲟⲥ ⲁⲩⲁⲓⲧⲓ(*) ⲛⲙⲟⲓ ⲁⲓⲥϩⲁⲓ ϩⲁⲣⲟⲟⲩ ϫⲉ ⲙⲁⲩⲛⲟⲓ(*) ⲛⲥϩⲁⲓ
(hand 3) † ⲁⲛⲟⲕ ⲕⲁⲗⲁⲡⲏⲥⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲡⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥ(*) ⲁⲛⲇⲣⲉⲁⲥ ⲧⲓⲱ ⲙⲛⲧⲣⲉ

Apparatus


^ 2. i.e. Greek μακάριος
^ 3. i.e. Greek ἐποίκιον
^ 4. i.e. Greek μοναστήριον
^ 4. i.e. Greek κάστρον
^ 5. l. ⲁⲓϯ
^ 5. i.e. Greek ὑπογραφεύς
^ 5. i.e. Greek ὑπογράφειν
^ 6. i.e. Greek ἀξιόπιστος
^ 6. i.e. Greek ἀξιόλογος
^ 6. i.e. Greek μαρτυρίζειν
^ 6. i.e. Greek δωρεαστικόν
^ 6. i.e. Greek παραβαίνειν
^ 7. i.e. Greek καταλύειν
^ 7. i.e. Greek νόμος
^ 8. i.e. Greek τόπος
^ 8. i.e. Greek ἀθλοφόρος
^ 9. i.e. Greek μάρτυρος
^ 9. i.e. Greek ἅγιος
^ 10. i.e. Greek κάστρον
^ 10. i.e. Greek εὐλαβέστατος
^ 10. i.e. Greek διάκονος
^ 11. i.e. Greek χαίρειν
^ 11. i.e. Greek ἐπειδή
^ 12. i.e. Greek νόμος
^ 12. i.e. Greek κελεύειν
^ 12. i.e. Greek προτρέπειν
^ 13. i.e. Greek ἀγαθός
^ 13. i.e. Greek ψυχή
^ 14. i.e. Greek ἐξουσία
^ 14. i.e. Greek κατά
^ 14. i.e. Greek καιρός
^ 14. i.e. Greek κωλύειν
^ 15. i.e. Greek ἀγαθός
^ 15. i.e. Greek κελεύειν
^ 16. i.e. Greek κελεύειν
^ 17. i.e. Greek πρός
^ 17. i.e. Greek τόπος
^ 18. i.e. Greek μάρτυρος
^ 19. i.e. Greek θυσιαστήριον
^ 19. i.e. Greek παρακαλεῖν
^ 21. i.e. Greek τόπος
^ 21-22. i.e. Greek λειτουργεῖν
^ 22. i.e. Greek μοναστήριον
^ 22. i.e. Greek κἄν
^ 22. i.e. Greek σῶμα
^ 23. i.e. Greek δημόσιον
^ 23. i.e. Greek λύχνος
^ 23. i.e. Greek τόπος
^ 23. i.e. Greek διάκονος
^ 24. i.e. Greek προεστώς
^ 24. i.e. Greek τόπος
^ 25. i.e. Greek εἰ μή τι
^ 25. i.e. Greek τόπος
^ 26. l. ⲧⲁⲣϥϣⲟⲟⲡⲉ
^ 26. i.e. Greek τόπος
^ 27. i.e. Greek μοναστήριον
^ 27. i.e. Greek συντέλεια
^ 27. i.e. Greek δημόσιον
^ 28. i.e. Greek μοναστήρον
^ 28. i.e. Greek κατά
^ 29. i.e. Greek ὁρίζειν
^ 29. i.e. Greek δωρίζειν
^ 30. i.e. Greek μοναστήριον
^ 30. i.e. Greek ψυχή
^ 31. H. Förster, GM 179 (2000) 111 : ⲇⲱⲣⲉⲁⲥⲧⲓⲕⲟⲛ prev. ed. i.e. Greek δωρεαστικόν
^ 31. i.e. Greek μακάριος
^ 32. l. ⲧⲉⲛⲧⲁⲥϣⲣⲡ ⲥϩⲁⲓ
^ 32. i.e. Greek πείθειν
^ 33. i.e. Greek χωρίς
^ 33. i.e. Greek ἀπάτη
^ 34. i.e. Greek συναρπαγή
^ 34. i.e. Greek ἐπιγραφή
^ 34. i.e. Greek ἀνάγκη
^ 35. i.e. Greek μοναστήριον
^ 36. i.e. Greek σῶμα
^ 37. i.e. Greek οὐκ
^ 37. i.e. Greek ἔξεστι
^ 37. i.e. Greek οὐδέ
^ 37. i.e. Greek εἴτε
^ 38. i.e. Greek εἴτε
^ 38. i.e. Greek ἀρχεῖν
^ 39. i.e. Greek μοναστήριον
^ 40. i.e. Greek προαίρεσις
^ 40. i.e. Greek κατά
^ 40. i.e. Greek ἀρχή
^ 40. i.e. Greek ἐξουσία
^ 41. i.e. Greek οὔτε
^ 41. i.e. Greek τολμᾶν
^ 41. i.e. Greek δέ
^ 41. i.e. Greek πρῶτον
^ 41. i.e. Greek μέν
^ 42. i.e. Greek ὠφέλεια
^ 42. i.e. Greek ἀλλά
^ 43. i.e. Greek εὐκτήριον
^ 43. i.e. Greek λόγος
^ 44. i.e. Greek βῆμα
^ 44. l. ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲁⲁϥ
^ 44. l. ϫⲓⲛⲧⲁϥϩⲓ ⲧⲱⲧϥ
^ 45. i.e. Greek προσφορά
^ 46. i.e. Greek γραφή
^ 47. i.e. Greek δευτερονόμιον
^ 48. i.e. Greek κωλύειν
^ 48. i.e. Greek μέν
^ 49. i.e. Greek δωρεσαστικόν
^ 49. i.e. Greek ἀγάπη
^ 50. i.e. Greek βεβαιοῦν
^ 50. i.e. Greek ἐξουσία, H. Förster, GM 179 (2000) 111 : ⲛⲛⲁϩⲛ ⲉⲓⲝⲟⲩⲥⲓⲁ prev. ed.
^ 51. i.e. Greek ὁμολογεῖν
^ 52. i.e. Greek μάρτυρος
^ 53. i.e. Greek ἀξιόπιστος
^ 53. i.e. Greek πρός
^ 53. i.e. Greek ἀκολουθία
^ 53. i.e. Greek νόμος
^ 54. i.e. Greek μακάριος
^ 54. i.e. Greek ἐποίκιον
^ 55. i.e. Greek μοναστήριον
^ 55. i.e. Greek ἅγιος
^ 55. i.e. Greek κάστρον
^ 55. i.e. Greek στοιχεῖν
^ 55. i.e. Greek χάρτης
^ 55-56. i.e. Greek δωρεαστικόν
^ 56. i.e. Greek πρός
^ 56. i.e. Greek ἐλάχιστος
^ 56. i.e. Greek πρεσβύτερος
^ 57. i.e. Greek μακάριος
^ 57. i.e. Greek διάκων
^ 57. i.e. Greek πόλις
^ 57. i.e. Greek αἰτεῖν
^ 58. i.e. Greek νοεῖν
^ 58. i.e. Greek χάρτης
^ 58-59. i.e. Greek δωρεαστικόν
^ 59. i.e. Greek πρός
^ 60. i.e. Greek ἅγιος
^ 61. i.e. Greek χάρτης
^ 61. i.e. Greek πρός
^ 62. i.e. Greek αἰτεῖν
^ 62. i.e. Greek νοεῖν
^ 63. i.e. Greek μακάριος

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.