Papyri.info

sign in

sb.1.5606 = HGV SB 1 5606 = Trismegistos 23226DDbDP transcription: sb.1.5606 [xml]

AD780 Thebes

Introduction

SB I 5606 = P.KRU 99

r
† ἐν ὀνόματι τῆς ἁγίου καὶ ζωοποιοῦ ὁμοουσίου τριάδος
πατρὸς καὶ υἱο(ῦ) καὶ ἁγίου πν(εύμ)α(τος) ἐγρ(άφη) μ(ηνὸς) Φαῶφ(ι) ιη, ἰ(ν)δ(ικτίωνος) δ, ἔτου(ς) ρξδ

† ⲁⲛⲟⲕ ⲑⲱⲙⲁⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲃⲁⲥⲓⲗⲓⲉⲟⲥ ⲡⲉⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ(*)
ⲡⲣⲙ ⲇⲉⲕⲁⲇⲣⲓⲧⲟⲩ ϩⲛ ⲧⲕⲁϩ ϣⲙⲓⲛ ⲉⲓⲥϩⲁⲓ ⲉⲓⲧⲓ ⲙⲛⲛⲥⲱⲥ
5ⲛϩⲉⲛϩⲩⲡⲟⲅⲣⲁⲫⲉⲩⲥ(*) ⲉⲧⲣⲉⲩϩⲩⲡⲟⲅⲣⲁⲫⲏ(*) ϩⲁⲣⲟⲓ ⲉⲡⲉⲓⲇⲓⲁⲥⲧⲓⲕⲟⲛ(*)
ⲉⲧϣⲏϣ ⲉⲧⲃⲉⲃⲁⲓⲟⲩ(*) ϩⲛ ⲟⲩϩⲱⲃ ⲛⲛⲟⲩⲱⲧ ⲉⲓⲥϩⲁⲓ ⲉⲓⲟⲩⲱϣⲉ ⲁⲩⲱ
ⲉⲓⲡⲓⲑⲉ(*) ⲛⲁⲧⲗⲁⲁⲩⲉ ⲛⲕⲣⲟϥ ϩⲓ ϩⲟⲧⲉ ϩⲓ ϫⲓ ⲛϭⲟⲛⲥ ϩⲓ ⲁⲡⲁⲧⲉⲓ(*) ϩⲓ ⲥⲓⲛⲁⲣⲡⲁⲕⲏ(*)
ϩⲓ ⲉⲡⲓⲅⲣⲁⲫⲏ(*) ⲉⲙⲛ ⲗⲁⲁⲩⲉ ⲛⲁⲛⲁⲅⲕⲏ(*) ⲕⲏ ⲛⲁⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲁⲗⲗⲁ(*) ϩⲙ ⲡⲁⲟⲩⲱϣⲉ
ⲛϩⲏⲧ ⲉⲓⲥϩⲁⲓ ⲉⲓⲇⲱⲣⲓⲍⲉ(*) ⲛⲥⲁⲃⲓⲛⲉ ⲙⲛ ⲓⲱⲃ ⲛⲁⲙⲉⲣⲓⲧ ⲛϣⲏⲣⲉ
10ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲙⲟⲛⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ(*) ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲙⲡϩⲁⲅⲓⲟⲥ(*) ⲁⲃⲃⲁ ⲫⲟⲓⲃⲁⲙⲱⲛ
ⲙⲡⲧⲟⲟⲩ ⲛϫⲏⲙⲉ ⲛⲛⲉⲓϩⲟⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙⲡⲉⲩⲱⲛϩ ⲛⲥⲉⲣ ϭⲁⲩⲟⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ
ⲉⲡⲉϥⲙⲟⲛⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ(*) ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ⲉⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲥⲉⲣ ⲑⲉ ⲛⲣⲱⲙⲉ
ⲛⲓⲙ ⲉϥⲱ ⲛⲉⲣⲏⲧ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲙⲙⲟⲛⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ(*) ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲩϣⲁⲛⲟⲩⲱϣⲉ
ⲉϩⲙⲟⲟⲥ ϩⲓ ⲡⲙⲟⲛⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ(*) ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛⲥⲉⲗⲓⲣⲓⲧⲟⲩⲅⲉⲓ(*) ⲉⲣⲟϥ ⲡⲣⲟⲥ(*)
15ⲑⲉ ⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲉⲡⲣⲱⲉⲥⲧⲟⲥ(*) ⲛⲁⲕⲉⲗⲉⲩⲉ(*) ⲛⲁⲩ ⲏ(*) ⲕⲁⲗⲱⲥ(*) ⲉⲩϣⲁⲛⲟⲩⲱϣⲉ ⲟⲛ
ⲉϩⲙⲟⲟⲥ ϩⲓⲃⲟⲗ ⲉⲩⲛⲁⲧⲓ ⲡⲉⲩⲇⲏⲙⲱⲥⲓⲟⲛ(*) ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲙⲟⲛⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ(*)
ⲛⲥⲉⲛⲟⲩϫⲟⲩ ⲉⲡϫⲱ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲉⲡⲣⲟⲥⲫⲱⲣⲁ(*) ⲙⲛ ϩⲏⲃⲥ ⲙⲡⲉⲓⲑⲩⲥⲓ-
ⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ(*) ϩⲓⲧⲱⲧⲕ ⲥⲟⲩⲣⲟⲩⲥ ⲡⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲟⲥ(*) ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲡⲣⲱⲉⲥⲧⲟⲥ(*)
ⲙⲡⲙⲟⲛⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ(*) ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲡϩⲁⲅⲓⲟⲥ(*) ⲁⲃⲃⲁ ⲫⲟⲓⲃⲁⲙⲱⲛ
20ⲙⲡⲧⲟⲟⲩ ⲛϫⲏⲙⲉ ⲉⲕⲛⲁⲣ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲛⲁⲙⲉⲣⲓⲧ ⲛϣⲏⲣⲉ ⲥⲁⲃⲓⲛⲉ
ⲙⲛ ⲓⲱⲃ ⲛⲛⲉⲓϩⲟⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙⲡⲉⲩⲱⲛϩ ϫⲉ ⲛⲛⲉⲓⲗⲁⲁⲩⲉ ⲛⲣⲱⲙⲉ
ⲉϣ ⲣ ⲡⲉⲩϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲓⲙⲏⲧⲉⲓ(*) ⲉⲡⲉⲓⲧⲟⲡⲟⲥ(*) ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲕⲩⲡⲉⲣ(*)
ⲛⲛⲟⲙⲟⲥ(*) ⲛⲑⲓⲉⲕⲱⲛ(*) ⲕⲉⲗⲉⲩⲉ(*) ϩⲛ ⲧⲉⲩⲃⲁⲥⲓⲗⲓⲕⲏ(*) ⲧⲁⲝⲓⲥ(*) ϫⲉ ⲁⲅ̣ⲧⲉⲓ(*)
ⲙⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲉⲧⲣⲉϥⲣ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲙⲡⲉⲧⲉ ⲡϣϥ ⲡⲉ ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱⲱⲧ
25ⲁⲓⲟⲩⲁϩⲧ ⲛⲥⲁ ⲧⲁⲕⲟⲩⲗⲟⲩⲑⲓⲁ(*) ⲛⲛⲛⲟⲙⲟⲥ(*) ⲧⲓⲟⲩⲱϣⲉ ⲁⲩⲱ ⲧⲓⲕⲉⲗⲉⲩⲉ(*)
ⲉⲧⲣⲛ(*)ⲡⲙⲟⲛⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ(*) ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲡϩⲁⲅⲓⲟⲥ(*) ⲫⲟⲓⲃⲁⲙⲱⲛ
ⲙⲡⲧⲟⲟⲩ ⲛϫⲏⲙⲉ ⲣ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲥⲁⲃⲓⲛⲉ ⲙⲛ ⲓⲱⲃ ⲛⲁⲙⲉⲣⲓⲧ ⲛϣⲏⲣⲉ
ⲙⲛⲉⲓϩⲟⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙⲡⲉⲩⲱⲛϩ ⲛⲧⲟⲕ ⲥⲟⲩⲣⲟⲩⲥ ⲡⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲟⲥ(*)
ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲡⲣⲱⲉⲥⲧⲟⲥ(*) ⲉⲕⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲉⲕⲱ ⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲛⲁϣⲏⲣⲉ ⲙⲛ
30{ⲙⲛ} ⲟⲓⲕⲟⲛⲟⲙⲟⲥ(*) ⲛⲓⲙ ⲉϥⲛⲏⲩ ⲙⲛⲛⲥⲱⲕ ⲛϩⲟⲩⲛ ⲙⲡⲉⲓⲙⲟⲛⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ(*)
ⲙⲛⲛⲥⲁ ⲡⲟⲟⲩ ⲙⲛⲛⲥⲁ ϩⲉⲛⲕⲉⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲡⲉⲧⲛⲁⲟⲩⲱϣⲉ ⲛϥⲉⲓ ⲛϥⲏⲛⲉⲓ-
ⲅⲏ(*) ⲙⲛ ⲡⲉⲓⲧⲟⲡⲟⲥ(*) ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ϩⲁ ⲛⲉⲓⲕⲟⲩⲓ ϣⲏⲣⲉ ⲟⲩⲇⲉ(*) ⲁⲛⲟⲕ ⲟⲩⲇⲉ(*) ⲥⲟⲛ
ⲟⲩⲇⲉ(*) ⲥⲱⲛⲉ ⲟⲩⲇⲉ(*) ϫⲱϩ ⲟⲩⲇⲉ(*) ϫⲱϩ ⲛϫⲱϩ ⲟⲩⲇⲉ(*) ⲣⲙ ⲛⲧⲓⲙⲉ ⲟⲩⲇⲉ(*)
{ⲟⲩⲇⲉ(*)} ⲣⲱⲙⲉ ϩⲟⲗⲟⲥ(*) ⲉϥⲇⲓⲁⲡⲉⲣⲓⲥⲑⲁⲓ(*) ⲉⲣⲟⲓ ⲉⲓⲧⲉ(*) ϩⲛ ⲇⲓⲕⲁⲥⲧⲏ-
35ⲣⲓⲟⲛ(*)(*) ⲙⲡⲃⲟⲗ ⲛⲇⲓⲕⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ(*)(*) ϩⲙ ⲡⲣⲁⲓⲧⲱⲣⲓⲟⲛ(*)(*) ⲙⲡⲃⲟⲗ
ⲙⲡⲣⲁⲓⲧⲱⲣⲓⲟⲛ(*)(*) ϩⲓⲧⲛ ⲁⲣⲭⲟⲛⲧⲓⲕⲱⲛ(*)(*) ϩⲓⲧⲛ ⲉⲕⲕⲗⲏⲁⲥⲧⲓⲕⲱⲛ(*)
ⲛⲛⲉⲓⲡⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲱⲫⲩⲗⲉⲓ(*) ⲛⲗⲁⲁⲩⲉ ⲡⲣⲱⲧⲟⲛ(*) ⲉϥⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲉϥⲱ
ⲛϣⲙⲙⲱ ⲉⲡⲓⲱⲧ ⲙⲛ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲛ ⲡⲉⲡⲛ(ⲉⲩⲙ)ⲁ(*) ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲙⲛⲥⲱⲥ
ⲛϥⲧⲓ ⲉⲡⲗⲟⲅⲟⲥ(*) ⲙⲡⲣⲟⲥⲧⲱⲙⲱⲛ(*)ⲥⲉ ⲛϩⲟⲗⲟⲕⲟⲧⲓⲛⲟⲥ(*) ⲛⲛⲟⲩⲃ
40(ⲛⲟⲙⲓⲥⲙⲁ)(*) ξ ⲭⲱⲣⲓⲥ(*) ⲧⲉⲓⲡⲓⲧⲓⲙⲓⲁ(*) ⲛⲧⲁⲛⲛⲟⲙⲟⲥ(*) ϩⲱⲣⲓⲍⲉ(*) ⲙⲙⲟⲥ ⲉϫⲛ
ⲛⲁⲓ ⲇⲉ(*) ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙⲛⲛⲥⲱⲥ ⲛⲧⲉⲡϩⲁⲅⲓⲟⲥ(*) ⲁⲃⲃⲁ ⲫⲟⲓⲃⲁⲙⲱⲛ
ⲡⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲟⲥ(*) ⲉⲧⲧⲁⲓⲏⲩ ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲉⲭ(ⲣⲓⲥⲧⲟ)ⲥ ⲙⲉⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲛϥϫⲓ ⲕⲃⲁ
ⲙⲙⲟϥ ϩⲓ ⲡⲃⲏⲙⲁ(*) ⲉⲧϩⲁ ϩⲟⲧⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲡⲁⲛⲧⲟⲕⲣⲁⲧⲱⲣ(*)
ⲁⲩ(*) ⲛϥⲕⲁⲧⲁⲧⲓⲍⲉ(*) ⲙⲙⲟϥ ϩⲙ ⲡⲉⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ(*) ⲉⲡⲱⲣϫ ⲟⲩⲛ(*) ⲙⲡⲑⲉⲱ-
45ⲫⲟⲣⲟⲥ(*) ⲛⲛⲓⲕⲟⲫⲟⲣⲟⲥ(*) ⲡϩⲁⲅⲓⲟⲥ(*) ⲁⲃⲃⲁ ⲫⲟⲓⲃⲁⲙⲱⲛ ⲙⲡⲧⲟⲟⲩ ⲛ-
ϫⲏⲙⲉ ⲁⲓⲥⲙⲛ ⲡⲉⲓⲇⲓⲁⲥⲧⲓⲕⲱⲛ(*) ϥⲟⲣϫ ϥϭⲙϭⲟⲙ ϩⲙ ⲙⲁ ⲛⲓⲙ ⲉⲩⲛⲁ-
ⲉⲙⲫⲁⲛⲓⲍⲉ(*) ⲙⲙⲟϥ ⲛϩⲏⲧϥ ⲛⲥⲉϫⲛⲟⲩⲓ ⲧⲁϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲉⲓ(*)
† ⲁⲛⲟⲕ ⲑⲱⲙⲁⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲥⲁⲃⲓⲛⲉ ϩⲛ ⲇⲓⲕⲧⲁⲧⲣⲓⲡⲟⲩ ϩⲛ
ⲧⲕⲁϩ(*) ϣⲙⲓⲛ ⲧⲉⲓⲥⲧⲟⲓⲭ(ⲉⲓ)(*) ⲉⲡⲉⲓⲇⲓⲁⲥⲧⲓⲕⲟⲛ(*) ⲡⲣⲟⲥ(*) ⲑⲉ ⲛⲧⲁⲓⲥⲙⲛⲧϥ †
v
50Θωμᾶ υ̣(ἱ(?))ο(ῦ) Σαβινε(  )   ̣ Τατρίπ(ιος) (seal)Σαβινε(  ) κ(αὶ) Ἰὼβ Φαῶφ(ι) ιη

Apparatus


^ r.3. i.e. Greek πρεσβύτερος
^ r.5. i.e. Greek ὑπογραφεύς
^ r.5. i.e. Greek ὑπογράφειν
^ r.5. i.e. Greek δωρεαστικόν
^ r.6. i.e. Greek βεβαιοῦν
^ r.7. i.e. Greek πείθειν
^ r.7. i.e. Greek ἀπάτη
^ r.7. i.e. Greek συναρπαγή
^ r.8. i.e. Greek ἐπιγραφή
^ r.8. i.e. Greek ἀνάγκη
^ r.8. i.e. Greek ἀλλά
^ r.9. i.e. Greek δωρίζειν
^ r.10. i.e. Greek μοναστήριον
^ r.10. i.e. Greek ἅγιος
^ r.12. i.e. Greek μοναστήριον
^ r.13. i.e. Greek μοναστήριον
^ r.14. i.e. Greek μοναστήριον
^ r.14. i.e. Greek λειτουργεῖν
^ r.14. i.e. Greek πρός
^ r.15. i.e. Greek προεστώς
^ r.15. i.e. Greek κελεύειν
^ r.15. i.e. Greek ἤ
^ r.15. i.e. Greek καλῶς
^ r.16. i.e. Greek δημόσιον
^ r.16. i.e. Greek μοναστήριον
^ r.17. i.e. Greek προσφορά
^ r.17-18. i.e. Greek θυσιαστήριον
^ r.18. i.e. Greek διάκονος
^ r.18. i.e. Greek προεστώς
^ r.19. i.e. Greek μοναστήριον
^ r.19. i.e. Greek ἅγιος
^ r.22. i.e. Greek εἰ μή τι
^ r.22. i.e. Greek τόπος
^ r.22. i.e. Greek καίπερ
^ r.23. i.e. Greek νόμος
^ r.23. i.e. Greek θεικός
^ r.23. i.e. Greek κελεύειν
^ r.23. i.e. Greek βασιλικός
^ r.23. i.e. Greek τάξις
^ r.23. i.e. Greek ἔξεστι
^ r.25. i.e. Greek ἀκολουθία
^ r.25. i.e. Greek νόμος
^ r.25. i.e. Greek κελεύειν
^ r.26. l. ⲉⲧⲣⲉ
^ r.26. i.e. Greek μοναστήριον
^ r.26. i.e. Greek ἅγιος
^ r.28. i.e. Greek διάκονος
^ r.29. i.e. Greek προεστώς
^ r.30. i.e. Greek οἰκονόμος
^ r.30. i.e. Greek μοναστήριον
^ r.31-32. i.e. Greek ἐνάγειν
^ r.32. i.e. Greek τόπος
^ r.32. i.e. Greek οὔτε
^ r.33. i.e. Greek οὔτε
^ r.34. i.e. Greek οὔτε
^ r.34. i.e. Greek ὅλως
^ r.34. i.e. Greek διαφέρεσθαι
^ r.34. i.e. Greek εἴτε
^ r.34-35. i.e. Greek δικαστήριον
^ r.35. i.e. Greek ἤ
^ r.35. i.e. Greek δικαστήριον
^ r.35. i.e. Greek πραιτώριον
^ r.36. i.e. Greek πραιτώριοιν
^ r.36. i.e. Greek ἤ
^ r.36. i.e. Greek ἀρχοντικός
^ r.36. i.e. Greek ἐκκλησιαστικός
^ r.37. i.e. Greek ὠφελεῖν
^ r.37. i.e. Greek πρῶτον
^ r.38. i.e. Greek πνεῦμα
^ r.39. i.e. Greek λόγος
^ r.39. i.e. Greek πρόστιμον
^ r.39. i.e. Greek ὁλοκόττινος
^ r.40. i.e. Greek νόμισμα
^ r.40. i.e. Greek χωρίς
^ r.40. i.e. Greek ἐπιτιμία
^ r.40. i.e. Greek νόμος
^ r.40. i.e. Greek ὁρίζειν
^ r.41. i.e. Greek δέ
^ r.41. i.e. Greek ἅγιος
^ r.42. i.e. Greek μάρτυρος
^ r.43. i.e. Greek βῆμα
^ r.43. i.e. Greek παντοκράτωρ
^ r.44. l. ⲁⲩⲱ
^ r.44. i.e. Greek καταδικάζειν
^ r.44. i.e. Greek κόσμος
^ r.44. i.e. Greek οὖν
^ r.44-45. i.e. Greek θεοφόρος
^ r.45. i.e. Greek νικηφόρος
^ r.45. i.e. Greek ἅγιος
^ r.46. i.e. Greek δωρεαστικόν
^ r.47. i.e. Greek ἐμφανίζειν
^ r.47. i.e. Greek ὁμολογεῖν
^ r.49. l. ⲡⲕⲁϩ
^ r.49. i.e. Greek στοιχεῖν
^ r.49. i.e. Greek δωρεαστικόν
^ r.49. i.e. Greek πρός

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.