Papyri.info

sign in

sb.22.15285 = HGV SB 22 15285 = Trismegistos 78948DDbDP transcription: sb.22.15285 [xml]

AD 526 Oxyrhynchites

† μετὰ τὴν ὑπατίαν Φλαουΐου Φιλοξέν[ου]
τοῦ λαμπρ(οτάτου) Χοιὰκ ζ ἰνδ̣(ικτίωνος) ε̣ ἐν κώμῃ Λευ[κίου.]
Αὐρήλιος Ὡριγένοις(*) υἱὸς Ἰωάννου
ἐκ μητρὸς Μάρθας μετʼ ἐγγυητοῦ τοῦ καὶ
5ἀναδεχομένου αὐτὸν εἰς ἀπόδωσειν(*)
καὶ τελίαν(*) εὐγνωμοσύνην τοῦ ἑξῆ<ς>
δηλουμένου σίτου ἐμοῦ Αὐρηλίου
ἄπα Ἰωάννου πρεσβυτέρου υἱοῦ
Ξ̣ε̣  ̣  ̣  ̣  ̣λου(*) γεναμένου πρεσβυτέρου
10ὁρμωμεννος(*) ἀπὸ κώμης Λευκίου
τοῦ Ὀξυρυγχίτου νομοῦ τῷ θαυμασιω-
τάτῳ Παμουθίῳ υἱῷ τῆς μακα-
ρίας μνήμης ἄπα Ἰωάννου γεναμέ-
νου πρεσβ(υτέρου) ἀπὸ τῆς λαμπρᾶς Ὀξυρ-
15υγχιτῶν πολει(*) χαίρειν· ὁ̣μ̣ο̣λ̣ο̣γ̣ῶ̣
ἐ̣σ̣χ̣η̣κ̣[έν]α̣ι̣ Traces ἀ̣φουας(*)
Traces 4 lines
21-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ 3. l. Ὡριγένης
^ 5. l. ἀπόδοσιν
^ 6. l. τελείαν
^ 9. l. Ξ̣ε̣ν̣ο̣φ̣ί̣λου
^ 10. l. ὁρμωμένου
^ 15. l. πόλεως
^ 16. l. ἀφʼ οὗ ας

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.