Papyri.info

sign in

sb.24.15943 = HGV SB 24 15943 = Trismegistos 43027DDbDP transcription: sb.24.15943 [xml]

II/III spc Arsinoite

[⁦ -ca.?- ⁩ ἔχε]ιν παρὰ τῆς Μέλ[ι]τος χρῆσιν ἔντοκον κεφαλα[ίου ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ Ἀ]μμωνίου Σωσικόσμιος ὁ καὶ [Ἀλ]θαιεὺς Ἀφροδ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ ο]ύσης δραχμὰς διακοσίας οὔσας λοιπὰς καὶ μ̣ηδὲ̣[ν ἐγκαλεῖν ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]λ̣ύπτου τοῦ Ἀφροδισίου Προπαποσεβάστειος(*) ὁ [καὶ ⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩] Μύσθου μετὰ κυρίου τοῦ συνγενοῦς(*) Ζωσίμου τ[οῦ ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ Μ]ύσθης Χαιρήμονος Γεμίνῳ Ἀπολλωνίου ἀπὸ [ἀμφόδου ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ ἀρουρῶν ⁦ -ca.?- ⁩] δύο τετάρτου ἢ ὅσων ἐὰν ὦσι ὧν ἔχις(*) ἐκ μισ[θώσεως ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ ἐ]κπεπτωκότων εἰς τὸ ἐνεστὸς ἔτος δραχ[μὰς ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] Σαραπίων Μυσθαρίωνος Δημητρίᾳ ἀπελε[υθέρᾳ ⁦ -ca.?- ⁩]
10[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ Διοξένους συνγενοῦς(*) Πτολεμαίου τοῦ Σαμβ̣[ᾶ ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ δρα]χ̣μὰς διακοσίας εἴκοσι τέσσαρες ἃς καὶ ἀποδώ[ς ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ Κ]άστορι Ἰσιδώρου το(ῦ) Κάστορος ἀπὸ ἀμφόδου Δ[ιονυσίου Τόπων ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] εἰς ἔκτισιν ἔχειν αὐτοὺς παρὰ τοῦ Αἰλίου Φήλ[ικος ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] πεντηκονταρούρῳ ἐλεῶνος(*) λεγομένου Δρακ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
15[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣ μετὰ κυρίου τοῦ πατρὸς Χ̣  ̣  ̣  ̣μ̣ου τοῦ Διδύ[μου ⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ 4. l. Προπαπποσεβάστειος
^ 5. l. συγγενοῦς
^ 7. l. ἔχεις
^ 10. l. συγγενοῦς
^ 14. l. ἐλαιῶνος

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.