Papyri.info

sign in

sb.24.15943 = HGV SB 24 15943 = Trismegistos 43027DDbDP transcription: sb.24.15943 [xml]

II/III spc Arsinoite

[ -ca.?- ἔχε]ιν παρὰ τῆς Μέλ[ι]τος χρῆσιν ἔντοκον κεφαλα[ίου -ca.?- ]
[ -ca.?- Ἀ]μμωνίου Σωσικόσμιος ὁ καὶ [Ἀλ]θαιεὺς Ἀφροδ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ο]ύσης δραχμὰς διακοσίας οὔσας λοιπὰς καὶ μ̣ηδὲ̣[ν ἐγκαλεῖν -ca.?- ]
[ -ca.?- ]λ̣ύπτου τοῦ Ἀφροδισίου Προπαποσεβάστειος(*) ὁ [καὶ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ] Μύσθου μετὰ κυρίου τοῦ συνγενοῦς(*) Ζωσίμου τ[οῦ -ca.?- ]
[ -ca.?- Μ]ύσθης Χαιρήμονος Γεμίνῳ Ἀπολλωνίου ἀπὸ [ἀμφόδου -ca.?- ]
[ -ca.?- ἀρουρῶν -ca.?- ] δύο τετάρτου ἢ ὅσων ἐὰν ὦσι ὧν ἔχις(*) ἐκ μισ[θώσεως -ca.?- ]
[ -ca.?- ἐ]κπεπτωκότων εἰς τὸ ἐνεστὸς ἔτος δραχ[μὰς -ca.?- ]
[ -ca.?- ] Σαραπίων Μυσθαρίωνος Δημητρίᾳ ἀπελε[υθέρᾳ -ca.?- ]
10[ -ca.?- ]  ̣ Διοξένους συνγενοῦς(*) Πτολεμαίου τοῦ Σαμβ̣[ᾶ -ca.?- ]
[ -ca.?- δρα]χ̣μὰς διακοσίας εἴκοσι τέσσαρες ἃς καὶ ἀποδώ[ς -ca.?- ]
[ -ca.?- Κ]άστορι Ἰσιδώρου το(ῦ) Κάστορος ἀπὸ ἀμφόδου Δ[ιονυσίου Τόπων -ca.?- ]
[ -ca.?- ] εἰς ἔκτισιν ἔχειν αὐτοὺς παρὰ τοῦ Αἰλίου Φήλ[ικος -ca.?- ]
[ -ca.?- ] πεντηκονταρούρῳ ἐλεῶνος(*) λεγομένου Δρακ̣[ -ca.?- ]
15[ -ca.?- ]  ̣  ̣ μετὰ κυρίου τοῦ πατρὸς Χ̣  ̣  ̣  ̣μ̣ου τοῦ Διδύ[μου -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ 4. l. Προπαπποσεβάστειος
^ 5. l. συγγενοῦς
^ 7. l. ἔχεις
^ 10. l. συγγενοῦς
^ 14. l. ἐλαιῶνος

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.