Papyri.info

sign in

sb.24.15956 = HGV SB 24 15956 = Trismegistos 79259DDbDP transcription: sb.24.15956 [xml]

VI spc Aphrodito

† Φλ(άουιος) Ἰωάννης ἀκτουάρ(ιος) ἀριθμοῦ Ἀνταίου ἕκτης ἰν[δ]ικ(τίωνος) δ(ιʼ) ἐμοῦ Ψάτ[ου]
πρωτοκωμητης(*) κώμης Ἀ̣φ[ρ]οδίτης Δ[  ̣  ̣]  ̣νν  ̣ ὑπε̣δ̣ε̣[ξ]ά̣μ̣[ην]
π̣α̣ρʼ ὑμῶν̣ λ̣ό̣γ̣(ῳ) σίτου ἐν ἐξαργυρισμοῖς καὶ τοῦ οἰνο[κρ]έ̣ο̣υ̣ [  ̣  ̣]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
προστάγματος τῆς (αὐτῆς) ἕκτης ἰνδικ(τίωνος) σίτου ἀρτάβας ἑκατὸν ἑβδο[μήκοντα ]
5ἐν χρυσῷ (καὶ) ξεστω λιτρῶν ὀκτακισχιλείω[ν](*) ἑπτακ[οσίων ]
καὶ εἰς ἀσφάλειαν ὑμῶν πεποίημαι τὴν ἀπόδειξιν ὡς πρόκ(ειται) [⁦ -ca.?- ⁩]
ἀρταβ[ῶ]ν   ̣  ̣ νομισματίου εὐσταθμ(  ) ζυγῷ δημοσίῳ. † Φλ(άουιος) Ἰ[ωάννης διʼ ἐμοῦ]
Ψάτου πατρὸς αὐτοῦ στοιχεῖ μοι ἡ ἀποχὴ ἤτοι φορμαρία ὡς πρόκ(ειται).

Apparatus


^ 2. l. πρωτοκωμήτου
^ 5. l. ὀκτακισχιλίων

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.