Papyri.info

sign in

sb.24.15958 = HGV SB 24 15958 = Trismegistos 79261DDbDP transcription: sb.24.15958 [xml]

VI/VII spc Antaiopolite

r
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1Traces 1 line
2[⁦ -ca.?- ⁩]ου κ[- ca.40 -]
τ̣ῆ̣ς̣ [  ̣]ρήσεως ερ  ̣ρ[- ca.25 - περιε]κ̣τ̣ικὰς   ̣αι[⁦ -ca.?- ⁩]
διαλύσεις τε καὶ δια[ιρέσει]ς καὶ ἰσχυρὰς παν̣ταχοῦ προφερομ[ένας]
5καὶ κρατούσας κ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ἑ̣αυτῶν̣ καὶ κληρονόμων αὐτῶν κ[αὶ]
δ[ια]δόχων καὶ δ[ι]α[κ]ατ[ό]χων· ὁμολογεῖ δὲ καὶ ὁ εὐδοκιμώτα̣[τος]
Κοσμμ̣ᾶς(*) σύμβιος τῆς εὐγενεστάτης Θέ̣κλας συναινεῖν κα[ὶ]
συντίθεσθαι καὶ συνευδοκεῖ[ν] πᾶσιν τοῖς διομολογηθεῖσιν πα[ρʼ αὐτῶν]
καὶ μηδὲν ὑπεναντίον αὐτοῖς γενέσθαι καὶ ἐπὶ πᾶσιν τούτοις ὑπέθετο
10ἑκάστη αὐτῶν τῇ ἑκά̣[στ]ῃ ἐπʼ ἀσφαλείᾳ τῶν προγεγραμμένων
συμφώνων καὶ ἐπερωτημάτων ὅσα τε τοίνυν(*) ἔχει καὶ ὅσα ἂν
[μετ]ὰ ταῦτα [ἐ]πικτήσεται ἰ̣δικῶς καὶ γενικῶ[ς ἐ]νεχύρου λόγῳ
[καὶ] ὑποθήκης δικαίῳ πλήρει σὺν [νόμ]ῳ περὶ ὑποθηκῶν καὶ
[ἐ]ν̣εχ̣ύρων μηδενὸς ὑφεξαιρουμένου(*) ἢ ὑ[πε]ξαιρεθῆναι δυναμένου·
15κύριαι αἱ γενικαὶ καὶ περιεκτικαὶ διαλύσεις τε καὶ διαιρέσεις
δ[ισ]σαὶ γραφεῖσαι ὁμότυπ[οι]· κατὰ πρόσωπον ἀλλήλων ὡμολόγησαν
καὶ ἀπέλυσαν. † † † † (hand 2) Θεοδώρα [θυγά]τ̣ηρ τοῦ μακαρίου Ἀπολλῶ(*)
ἡ προγεγραμμένη πεποίημαι τὴν παροῦσαν γενικὴν καὶ περιε̣[κτ]ι̣κ̣ὴ̣ν
διάλησιν(*) τῆς τελίας διαλήσεως(*) καὶ ἀπαλλαγῆς καὶ διερέσεως(*) [πρὸς τὴν]
20εὐ̣[γ]εν̣ε̣σ̣[τάτ]ην μου ἀδε̣λφὴν ⟦Θεοδώραν⟧ \Θέκλαν/ προσομολογοῦσα τε̣[λείως διαλελύσθαι]
[καὶ ἀπηλλάχ]θ̣αι πρὸς σὲ περὶ πάντον(*) ὁμοῦ τον(*) προγεγραμμέ[νων]
[τῇ ἀνωτέρᾳ] δ̣ιηγήσει καὶ συμφ[ωνεῖ μοι π]άντα καὶ ὅρκον κ  ̣[- ca.10 -]
[- ca.10 -]κα̣  ̣ν̣[  ̣  ̣  ̣]ν̣ω̣ς̣ φ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ περ]ὶ πάντον(*) καὶ ερμ  ̣[- ca.11 -]
[- ca.19 -]τηκαι[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]απασιν ηπ[- ca.13 -]
25[- ca.20 -]ερ̣ε[- ca.35 -]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
v
[17 lines missing]

Apparatus


^ r.7. l. Κοσμᾶς
^ r.11. l. νῦν
^ r.14. l. ὑπεξαιρουμένου
^ r.17. N. Gonis (digital image) (via PN) : Ἀπολλῶτ̣ο̣ς̣ prev. ed.
^ r.19. l. διάλυσιν
^ r.19. l. τελείας διαλύσεως
^ r.19. l. διαιρέσεως
^ r.21. l. πάντων
^ r.21. l. τῶν
^ r.23. l. πάντων

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.