Papyri.info

sign in

sb.24.15974 = HGV SB 24 15974 = Trismegistos 79268DDbDP transcription: sb.24.15974 [xml]

129 BC ?

1
βασιλευόντων Πτολεμαίου {α̣} τοῦ Πτολεμαίου καὶ βασιλίσσης Κλεοπάτρας τῆς
ἀδελφῆς καὶ βασιλίσσης Κλεοπάτρας τῆς γυναικὸς θεῶν Εὐεργετῶν
ἔτους λη Μεχεὶρ α. κατεμετρήθη σταθμὸς ἐν τῆι κτιζομένηι πόλει
Εὐεργέτιδι ὑπὸ Βοήθου τοῦ συγγενοῦς καὶ ἐπιστρατήγου καὶ στρατηγοῦ
5τῆς Θηβαίδος καὶ κτίστου {\ἐν τῆι δ/} διὰ Πανίσκου σταθμοδότου καὶ ἀντιγραφέως
Τανουπις(*) Τφεώφιος ἐν τῆι τετραγώνῳ καπηλίδι {εν} οἰκητήριον μὴ
τασσομένηι ἐμβαδὸν μηδʼ εἰς τὸ ἐνκύκλιον(*) τέλος μηδʼ ἄλλο μηθὲν
ἁπλῶς, ἀλλʼ ἔχειν κυρίως τὴν κτῆσιν ἰδιόκτητον. ἐξέσται δʼ αὐτῆι
ἀπολείπειν ἐγγόνοις καὶ τῶι ἰδίωι ἀνδρὶ καὶ τοῖς ἔγγιστα γένους ἢ οἷς ἐὰν
10αἱρῆται τῶν ἐν τῆι πόλει ἐν στρατείᾳ φερομένων τούτων ὁμοίω⟦ν⟧ς \μηδὲν/ τασσομένων
μήτε τῶν μεταλαμβανόντων μήτε τῶν παραχωρούντων κατὰ μηδεμίαν
2
παρεύρεσιν ἀκολούθως τοῖς ὑπὸ τοῦ κτίστου ἐπικεχωρημένοις
πηχῶν στερεῶν δύο, (γίνονται) π(ήχεις) β, ὧν μέτρα νότου ἐπὶ βορρᾶ π(ήχεις) κ,
λιβὸς ἐπʼ ἀπηλιώτην π(ήχεις) ι· γείτονες νότου Πετοσίριος χρυσοχρου(*),
15βορρᾶ οἱ λ̣οιποὶ τόποι, ἀπηλιώτου στοά, λιβὸς ῥύμη π(ηχῶν) ι.
(hand 2) Πανίσκος καταμεμέτρη(κα) καθότι πρόκειται Τανούπει Τφεώφιος
καπηλίδι ἐν τῆι (τατρα)γώ(νωι) ἀγορᾶι π(ήχεις) β, (γίνονται) (πήχεις) β.
(ἔτους) λη Μεχεὶρ α.
3
(hand 3) κατακεχώ(ρισται).
20(ἔτους) μ̣α̣ Παῦ(νι) γ.

Apparatus


^ 1.6. l. Τανούπει
^ 1.7. l. ἐγκύκλιον
^ 2.14. l. χρυσοχόου

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.