Papyri.info

sign in

pap.agon.7 = HGV SPP 20 69 = Trismegistos 18719 = stud.pal.5.121DDbDP transcription: pap.agon.7 [xml]

AD 264-268 Hermoupolis Magna
[Reprinted from: stud.pal.5.121] Stud.Pal. 20 69

(hand 1) [ -ca.?- ]  ̣ ἐπενέχθη ὑπὸ Ὡρίω(νος) σαλπιγκ̣[τοῦ -ca.?- ]
(hand 2) [ -ca.?- ]νίων ὁ καὶ Ἀντίμαχος ἐξ[ηγητὴς (?) -ca.?- ]
[τῆς λαμπροτάτης π]όλεως τῶν Ἀλεξανδρέων [ -ca.?- ]
[ -ca.?- β]ουλε[υ]τὴς, ἀρχελληνοδίκης [ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ἐπ]ὶ̣ τοῦ πρώτ[ο]ν ἀχθέντο̣ς̣   ̣ε[  ̣  ̣]υ̣η̣[ -ca.?- ](*)
[ -ca.?- ]σ̣ικοῦ γ̣υ̣[μνικ]οῦ Ὀλυμπικ[οῦ ἀ]γῶν[ος -ca.?- ](*)
[ -ca.?- ] Ἑ[ρμουπ]όλ̣ε̣ι̣ [τ]ῇ μεγάλῃ ἀ[ρ]χαί[ᾳ] καὶ σε[μνοτάτῃ]
[καὶ λαμπροτάτῃ καὶ] τοῖς α[ὐτῆς ἄρ]χουσ[ι] βουλῇ δήμῳ [χαίρειν]·
[ἐπεὶ(?) Μᾶρκος Αὐρ]ήλιος Ὡ[ρίων ἐ]νδόξως καὶ ἐναρ[έτως -ca.?- ]
10[νικήσας τὸ] τῶν σαλπ[ιγκτ]ῶν ἀγώνισμα καὶ ἀφʼ [ἡμ(?)]έρα[ς(?)]
[τῆς π]ρώτης κ[αὶ τ]ῆ̣ς δευτέρας νυκτὸς διαρκέσας [εἰς πάντα τὰ]
[κατὰ τὸ]ν νόμον καὶ ἀναδησάμενος τὸν στέφανον τῆ[ς -ca.?- ]
[Ὀλυμπι]άδος τοῦ <ἀγῶνος τοῦ>(*) δωρηθέντος ἡμῖν ὑπὸ τῆς θείας μεγαλοδωρ[είας τοῦ]
[κυρίου] ἡμῶν Γαλλιηνοῦ Σεβαστοῦ ἀνεκήρυξεν τὸν κύριον [ἡμῶν]
15[Γαλλιηνὸν] Σεβαστὸν καὶ Κορνηλίαν Σαλωνῖναν Σεβαστήν· ἀκολ[ούθως(?)]
[ -ca.?- ]μενοι πάντα τὰ ἐπὶ τῇ Ὀλυμπικῇ νίκῃ ὀφειλόμενα ἀποπλη[ρῶσαι(?)]
[ἐπιστέλλ]ομεν ὑμῖν. (hand 1) ἐρρῶσθαι ὑμᾶ[ς ε]ὔχομαι, φίλτατοι ἀδελφοί.
[(ἔτους)   ̣  ̣ Αὐτο]κράτορος Καίσαρος Πουβλίου Λικκινίου Γαλλιηνοῦ Γε[ρ-]
[μανικοῦ Μεγίστου Περσικοῦ Μεγίστου Εὐσεβοῦς] Εὐτυχοῦς [Σε]βαστοῦ, [Παῦ]νι ε.

Apparatus


^ 5. cf. BL 8.464 : []η̣γου προσταχθέντ[α ]ε[ -ca.?- ]σ̣αση[ -ca.?- περὶ] prev. ed.
^ 6. cf. BL 8.464 : [τοῦ ἱεροῦ εἰσελαστ]ικο[ῦ] ο̣ἰ̣[κουμενικ]οῦ Ὀλυμπ[ίκου ἀ]γῶν[ος -ca.?- ] prev. ed.
^ 12-13. cf. BL 8.464 : τ[οῦ ἀγῶνος τῆς   ̣  ̣ Ὀλυμπι]άδος τοῦ prev. ed.

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

DDbDP transcription: stud.pal.20.69 [xml]

IIIspc Hermoupolis Magna
[Reprinted from: stud.pal.5.127] StudPal5,127
[Reprinted in: pap.agon.7] PapAgon 7

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.