Papyri.info

sign in

upz.1.57 = HGV UPZ 1 57 = Trismegistos 3448 = p.lond.1.41,r,p27DDbDP transcription: upz.1.57 [xml]

161BC? Memphis
[Reprinted from: p.lond.1.41,r,p27] PLond1,41r,p27;PForshall12

τὸ γιν[ό]μεν[ο]ν ταῖς διδύμαις ἐκ τοῦ Ἀσκληπιείου
ἄρτους πεπτοὺς καθʼ ἡμέραν γ ἀπὸ τοῦ πένθος(*)
ἕως τῆς σήμερον ἡμείρας(*) οὐκ ἰλήφασιν(*). λαβὲ
  ̣  ̣  ̣⟧ τὴν κ[ρί]σιν, ἣν ἐπόησαν(*) ταῖς προτέραις διδύμαις.
5ὁ Ἀσκληπιὸς ἔχει λίθεινα(*) σπονδῆα(*) ἄνω ἐν τῶι
Σαραπιείωι. ἔθος ἐστὶ σπένδειν τῶι Ἀσκληπιῶι
καθʼ ἡμέραν καὶ ὁ βυκόλος(*) τοῦ Ὀσορᾶπι τοὺς αὐτοὺς
ἄρτους λαμβάνει. γίνεται αὐταῖς μὴ λειτουργεῖν
μηδὲ σπένδειν τῶι Ἀσκληπιῶι. ὁ δὲ βουκόλος
10ἐλθὼν κατηγόρησεν αὐτὰς λέγων· ἐπὶ(*) οὖν
οὐ λιτουργοῦσιν(*) οὐδὲ σπένδουσιν τῶι Ἀσκληπιῶι,
ἐγὼ δὲ περὶ αὐτῶν σπένδω, ἀξιῶ οὖν ὑμᾶς
ἀφελῖν(*) αὐτῶν τοὺς ἄρτους καὶ μοὶ δοῦναι, ὅτι ἐγὼι(*)
περὶ αὐτῶν λιτουργῶι(*). ἐγένετο ἡ κρίσις οὕτω·
15ἀφιλεσαν(*) τοὺς αυτῶν(*) διδυμῶν ἄρτους καὶ τῶι
βυκόλωι(*) ἐδώθη(*). ἐπὶ(*) οὐ(*) αὐταὶ νοῦν(*) λειτουργοῦσιν
περὶ αὑτῶν καὶ τοῦ βουκόλου, ὁ δὲ βυκόλος(*) ἀφεὶς
τὴν αὑτοῦ λειτουργίαν ἀπεληλθε(*), εὔγνωμων(*)
οὖν ἐστι ἀφελῖν(*) τῶν [τ]οῦ βυκόλου(*) καὶ δοῦναι ταῖς
20διδύμα[ι]ς. ἐὰν δὲ ἀντιλεγων(*) περὶ τούτων,
ἀνακάλεσαι τοὺς γραμματῖς(*) τοῦ Ἀσκληπίου(*)
καὶ χειρογραφησάτωσαν τὸν βασιλεία(*). εὐτύχει.

Apparatus


^ 2. l. πένθους
^ 3. l. ἡμέρας
^ 3. l. εἰλήφασιν
^ 4. l. ἐποίησαν
^ 5. l. λίθινα
^ 5. l. σπονδεῖα
^ 7. l. βουκόλος
^ 10. l. ἐπεὶ
^ 11. l. λειτουργοῦσιν
^ 13. l. ἀφελεῖν
^ 13. l. ἐγὼ
^ 14. l. λειτουργῷ
^ 15. l. ἀφεῖλον
^ 15. l. τῶν
^ 16. l. βουκόλωι
^ 16. l. ἐδόθη
^ 16. l. ἐπεὶ
^ 16. l. οὖ<ν>
^ 16. l. νῦν
^ 17. l. βουκόλος
^ 18. l. ἀπελήλ<υ>θε
^ 18. l. εὔγνωμον
^ 19. l. ἀφελεῖν
^ 19. l. βουκόλου
^ 20. l. ἀντιλέγω<σι>ν
^ 21. l. γραμματεῖς
^ 21. l. Ἀσκληπιείου
^ 22. l. βασιλέα

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.