Papyri.info

sign in

sb.16.12497 = HGV SB 16 12497 = Trismegistos 30279DDbDP transcription: sb.16.12497 [xml]

IIIspc Theadelphia

1
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ἐπὶ τ]ῷ̣ ἀντ̣ιλ(αβέσθαι)   ̣  ̣( )
[ -ca.?- ]
[ -ca.?- Σισόις -ca.?- ] Σαραπ̣[ -ca.?- ο]υ̣ ἀπὸ Ἀπολ(λωνίου) Παρεμβολ(ῆς) ὁμο(ίως) (δραχμῶν) Α
[ -ca.?- ἔσ]τ(ι) Σισό̣ις̣ κ̣ω̣δ(ᾶς)
5[ -ca.?- εἰς ἐπιμέλιαν το]ῦ ἐν τῇ μητροπόλ(ει) πλαιτωρίου(*) καὶ βαλανίου(*) ἐπὶ τῷ ἀντιλ(αβέσθαι) ὁμο(ίως)
[ -ca.?- ἀπ]ὸ Ταμίων ἔχων πόρον (δραχμῶν) Α
[ -ca.?- ἀρ]γυ(ρᾶς) οἰκῶν ἐν τῇ Τελέσ̣ῳ
[ -ca.?- εἰς ἐπιμέλιαν το]ῦ ἐν κώ(μη) Πτολεμαίδι Ὅρμου πλαιτωρίου(*) ἐπὶ τ̣ῷ̣ ἀ̣ν̣τ̣ι̣λ(αβέσθαι) ὁμο(ίως)
[ -ca.?- ]νου ἀπὸ Ἀπολ(λωνίου) Παρεμβολ(ῆς) ἔχων πόρον (δραχμῶν) Α
10[ -ca.?- ] ἐν τοῖς κατωτέρω δι(ὰ) Ἰσχυρίω(νος) ἀρχ̣(  )
[ -ca.?- εἰς ἐπιμέλιαν -ca.?- ]τ̣ρ̣ολ(  ) ἐπὶ τῷ ἀντιλαβέσθαι ὁμο(ίως)
[ -ca.?- ]ωνος ἀπὸ Θεσμοφορίου ἔχων πόρον (δραχμῶν) χ
[ -ca.?- ]αρεα
2
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
14[ -ca.?- ] Traces [ -ca.?- ]
15[ -ca.?- ]ς̣ ἀ[πὸ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] Ἡρα[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] Traces [ -ca.?- ]
  ̣[ -ca.?- ] Traces [ -ca.?- ]
εἰς [ἐπιμέλιαν -ca.?- ] καὶ φ[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣ [ἐπ]ὶ̣ τ̣ῷ̣ ἀ̣ν̣τ̣ι̣λ̣(αβέσθαι) ὁμο(ίως)
20[/ / -ca.?- ]κρατίων̣ο̣ς̣ ἀπ[ὸ] Γυ(μνασίου) ἔχων πόρον̣ (δραχμῶν) Α
[ -ca.?- ]ντου[  ̣  ̣  ̣]ν̣  ̣[  ̣]υ̣ι  ̣(  )   ̣  ̣τ̣η̣ς̣ ὁ̣μολ(  )
/ / [  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣ ἀπὸ Ταμίων ὁμο(ίως) (δραχμῶν) Α
ἔστ(ιν) ὁ τοῦ γερδίου ἀπὸ τῆς Κηλε̣  ̣[  ̣]ς̣
Πτολεμαῖος Ἡρακλείδου τοῦ Χαιρήμονος ἀπὸ Γυ(μνασίου) ὁμο(ίως) (δραχμῶν) Α
25ἔστ(ι) Κοπρῆς σπαθᾶρις
/̣ /̣ Δ̣ί̣δ̣υμος ὁ καὶ Δημ̣ή̣τριος Ἑρμίου τοῦ Πτολεμαίου ἀπὸ Ἀπο[λλ]ω(νίου) Παρεμβολ(ῆς) ὁμο(ίως) (δραχμῶν) Α
ἔστ(ι) Ῥιάντης κτενιστής
  ̣α̣ξ̣  ̣[  ̣  ̣]ο̣ς̣ ὁ κ̣α̣ὶ̣ Ἡ̣ρακλείδης Φανίου ἀπὸ Ἀπολ(λωνίου) Π[αρε]μβ(ολῆς) ὁμο(ίως) (δραχμῶν) Α
ἔ̣σ̣τ̣(ιν) ὁ̣ τοῦ Φανία ἐν τῇ παρεμβολ(ῇ)
3
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
30Traces
[ -ca.?- ]  ̣μ  ̣[  ̣  ̣]ς
[Ἀπολλωτᾶς -ca.?- μητρ]ὸς Πασινίκης ἀπὸ Ἀπ̣[ολ(λωνίου) Παρεμβολ(ῆς) ὁμο(ίως) -ca.?- (δραχμῶν) -ca.?- ]
[ -ca.?- ἔστ(ιν) Ἀπολ]λωτᾶς ἐργάτης [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] τοῦ Καλλινίκου ἀπὸ Τα̣[μί(ων) ὁμο(ίως) (δραχμῶν) -ca.?- ]
35[ -ca.?- ]  ̣[  ̣]  ̣ Πε̣τ̣αμμένους [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]βα̣ [το]ῦ̣ Ἥρωνος ἀπὸ Ταμί(ων) ὁμ̣[ο(ίως) (δραχμῶν) -ca.?- ]
[ἔστ](ι) θυρουρὸς̣ ἐν οἰκ(ίᾳ) Φαν̣ία̣ [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ο̣ς Μαρίνου τ̣οῦ Σαραπί̣ω̣νος ἀπὸ Ἑ̣ρ̣[μουθιακῆς ὁμο(ίως) (δραχμῶν) -ca.?- ]
ἔστ(ι) κιπαρᾶς οἰ(κεῖος) γι(νόμενος) Σαμ  ̣[ -ca.?- ]
40εἰς ἐπιμέλιαν καστέλλου καὶ κρηνῶν μητροπόλ(εως)   ̣[ -ca.?- ]
δ Σαραπάμμων ὁ καὶ Ἄριος Νίλου τοῦ Ζωίλου ἀ[πὸ -ca.?- (δραχμῶν) -ca.?- ]
ἔστ(ιν) ὁ τοῦ κενοῦ(*) γ̣εο̣ύχ(ου) ἐπ̣[ -ca.?- ]
η Ἰσίδωρος ὁ καὶ Ἡρακλείδης Ἥρωνος τοῦ Σωκ[ράτους -ca.?- (δραχμῶν) -ca.?- ]
ἔστ(ιν) Ἄγαθος ἐλαιουργὸς ἐν [ -ca.?- ]
45ε Θεόδωρος Ἰσιδώρου τοῦ Ἰσχυρίωνος ἀπὸ   ̣ [ -ca.?- (δραχμῶν) -ca.?- ]
ἔστ(ιν) υἱὸς Ἰσιδώρου οἰκ(οῦντος) ἐν τῷ [ -ca.?- ]
ζ Ἀμμώνιος Μάγνου τοῦ καὶ Μενούθου ἀπὸ Γ[υ(μνασίου) ὁμο(ίως) -ca.?- (δραχμῶν) -ca.?- ]
ἔστ(ιν) Ἀμμώνιος φλυαιρὸς(*) ἐργάτ[ης -ca.?- ]
β Ἀντώνιος Διόσκορος Ὡριγένους Ἀλεξανδρέ[ως -ca.?- (δραχμῶν) -ca.?- ]
50ἔστ(ι) Διόσκορος Χρηστιανὸς̣ [ -ca.?- ]

Apparatus


^ 1.5. l. πραιτωρίου
^ 1.5. l. βαλανείου
^ 1.8. l. πραιτωρίου
^ 3.42. l. καινοῦ
^ 3.48. l. φλυαρὸς

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.