Papyri.info

sign in

bgu.13.2337 = HGV P.Dime 3 22 = Trismegistos 9726DDbDP transcription: bgu.13.2337 [xml]

AD 46 Nilopolis Arsinoites

1
Demotic 17 lines 2
ἔτους ἕκτου Τιβερίου Κλαυδί(ου)
Καίσαρος Σεβαστοῦ Γερμανικο[ῦ]
Αὐτοκράτορος μηνὸς Π̣α̣ῦ̣ν̣ι̣ κ̣α̣
Δύστρου ἐν Νείλ(ου) πόλη(*) τῆς Ἡρακ<λ>-
5είδου μερίδος τοῦ Ἀρσινοείτου
νομοῦ· ἐδάνησεν(*) Ἀπύγχις(*)
ὡς ἐτῶν τριάκοντα οὐλ(ὴ) π̣η̣χ̣  ̣  ̣(*) ἀρισ(τερῷ)
  ̣  ̣ερ⟧ Ἑριευς(*) Πτολμαις(*) Πέ̣ρ̣σ̣η̣ς̣(*)
τῆς ἐπ[ι]κονῆς(*) ὡς ἐτῶν τρι[ά]
10κοντα οὐλ(ὴ) πηχις(*) ἀρι̣[(στερῷ)] μέ[σ]ῳ̣ [ἀπ]έ̣-
χει παρὰ αὐτοῦ παραχρῆμα
διὰ(*) χοιρός(*) ἐξ ἤκο(*) κεφαλείου(*)
{κ̣ε̣} Πτολεμαικοῦ νομίσ(ματος) δραχ-
μὰς ἑκατὸν ο α εληφ  ̣
15παρʼ αὐτοῦ παραχρῆμα
τόκου ὡς ἐκ δραχμῆς   ̣
τῇ μνᾷ μῆνα ἕκαστον
ἃς καὶ ἀποδώσει ὁ δειδα(*)
Ἀπῦγχις(*) Νε  ̣  ̣ε̣του Φαμεν(ὼθ)
20τοῦ εἰσιόντος ἑβδόμου (ἔτους)
Τιβερίου Κλαυδίου Καίσαρος
Γε[ρ]μανι[κοῦ] Αὐτοκράτορος κ̣  ̣
α̣ρ̣ε̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ 2.4. l. πόλει
^ 2.6. l. ἐδάνεισεν
^ 2.6. corr. ex
^ 2.7. corr. ex
^ 2.8. l. Ἑριεῦτι
^ 2.8. l. Πτολεμαίου
^ 2.8. l. Πέρσῃ
^ 2.9. l. ἐπιγονῆς
^ 2.10. l. πήχει
^ 2.12. corr. ex
^ 2.12. l. χειρός
^ 2.12. l. οἴκου
^ 2.12. l. κεφαλαίου
^ 2.18. l. δεδανεισμένος
^ 2.19. l. Ἀπύγχι

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.