Papyri.info

sign in

chr.wilck.29 = HGV BGU 4 1022 = Trismegistos 18491 = bgu.4.1022DDbDP transcription: chr.wilck.29 [xml]

AD 196 Antinoopolis
[Reprinted from: bgu.4.1022] BGU 4 1022

τῆι κρατίστηι βουλῆι Ἀντινοέων
Νέων Ἑλλήνων
παρὰ Λουκίου Οὐαλερίου Λουκρη-
τιανοῦ Ματιδείου τοῦ καὶ Πλωτινί-
5ου καὶ Λ[ουκίο]υ Λογγείνου Ἑρεννίου
Παυλεινίου τοῦ καὶ Μεγ̣αλεισίου. οὐκ ἀ-
[γ]νοεῖτε, ἄνδρες κράτιστοι, ὅτι πασῶν
[λει]τ̣ο̣υ̣ρ̣γιῶ̣[ν] ἀφθείθημεν(*) τῶν ἀλ̣λ̣α̣χο̣ῦ̣
[κατ]ὰ διάταξιν θεοῦ Ἁδριανοῦ <τοῦ(?)> καὶ οἰκιστοῦ
10[τ]ῆς ἡμετέρα[ς πό]λ[ε]ως. ἐπεὶ οὖν γενόμε-
[νο]ι [ε]ἰς Φειλα[δ]ελφίαν κ[ώ]μην τοῦ Ἀρσινο-
[εί]τ[ο]υ τῆς [Ἡρα]κλείδου μερίδος, ἔνθα γεου-
[χο]ῦμεν, ἐπ[ὶ τῆς] διορθ[ώσ]εως δημ[οσ]ίων
[ὀφει(?)]λημάτων(?)(*), ὁ τῆς προκ[ει]μένης κώμης
15[κωμ]ογραμματεὺς Ἀφροδᾶς Θέωνος κατʼ ἐπή-
[ρεια]ν ἐπέδωκεν ἡμᾶς ἐπὶ τῆς καταγωγῆς
το̣ῦ̣ σείτου(*) παρὰ τὰ διατεταγμένα. κατὰ τὸ ἀναγ-
[καῖο]ν, κύριοι, [τ]ὴν πρόσοδο[ν] πρὸς ὑμᾶς ποι-
[οῦ]μεν ἀξιοῦντες, ἐὰν ὑ(*)μῖν δόξῃ, ἀνε-
20νεγκεῖν τῷ κρατίστῳ ἐπιστρατήγῳ
Καλπουρνίωι Κονκέσσῳ περὶ τούτου, ὅπως
κατὰ τὰ ὑ(*)πάρχοντα ἡμῖν δίκαια κελευσαι(*)
ἑτέ̣ρ̣[ο]υ̣ς ἀνθʼ ἡμῶν κατατασταθῆναι(*) καὶ
λόγον αὐτὸν ὑ(*)ποσχεῖν τῶν τετολμημέ-
25νων καὶ εἰς τὸ πέ̣ρ̣αν ἐπκρεάστους(*) φυλα-
χθῆναι. (hand 2) διευ[τυ]χεῖτε. (ἔτους) δ Αὐτοκράτορος
Καίσαρος Λουκίου Σε[πτι]μίο[υ Σε]ουήρου Εὐσεβοῦς Περτίνακος
Σεβαστοῦ Ἀραβικ(οῦ) Ἀδιαβηνικ[(οῦ) Μεσ]ορὴ κ. (hand 3) Λούκιος
[Ο]ὐαλέριος Λ[ο]υκ[ρ]ητιανὸς ἐπιδέδοκα(*)
30καὶ ἔγραψα ὑπὲρ Ἑρεννίου μὴ [εἰ]δότος
γρά[μμα]τα.

Apparatus


^ 8. l. ἀφείθημεν
^ 14. BL 8.39 : [  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣λ̣ο̣των U. Wilcken, W.Chr. 29, p. 48 : [ἐ]λεουργῶν prev. ed.
^ 17. l. σίτου
^ 19. ϋμιν papyrus
^ 22. ϋπαρχοντα papyrus
^ 22. l. κελεύσῃ
^ 23. l. κατασταθῆναι
^ 24. ϋποσχειν papyrus
^ 25. l. <ἀν>επηρεάστους, U. Wilcken, W.Chr. 29, p. 48 : ἐνκρεάσ̣τους prev. ed.
^ 29. l. ἐπιδέδωκα

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.