Papyri.info

sign in

chr.wilck.115 = HGV W.Chr. 115 = Trismegistos 23482DDbDP transcription: chr.wilck.115 [xml]

III spc? Memphis?
[Reprinted from: .] P.Berl.Bibl. 4

[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ν̣ Μᾶρκος [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ Αὐρη]λίου Ἀρείου καὶ ὡς χρηματίζει [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ ἐν Ἀλεξαν]δρείᾳ τῇ πρὸς Αἰγύπτῳ π[ρ]ὸ δ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ου Αὐτοκράτορος Καίσαρος Μ[άρκου ⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩] Ἀφροδείτην καὶ   ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ Σε]βαστῇ α  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣π  ̣  ̣  ̣ω[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] καλανδ[ῶν] Μαΐ(*)ων ὥρα[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] Μᾶρκος Αὐρήλιος Ἀμμώνι[ος ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] Μᾶρκος Οὔλπιος Μαρκιανὸς [⁦ -ca.?- ⁩]
10[⁦ -ca.?- ⁩] Ἀφροδείτης τῆς καὶ Κλεοπάτρ[ας ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ως τὴν κατὰ τὰ Ῥωμαίων   ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]γ’μένα. ⁦ vac. ? ⁩ ἔστιν [δέ· ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ ἐν ἐπισήμῳ λύρᾳ οἰκίδιον μονόστεγον [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ωμην νερ̣η σειτικὰς(*) ἀρούρας ε[⁦ -ca.?- ⁩]
15[⁦ -ca.?- ⁩] ἡμερῶν λειτουργιῶν(*) ἡμέρας εἴκοσι [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] διὰ Μάρκου Αὐρηλίου [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ς Μάρκου Αὐρηλίου Σεουήρου Ἀλεξά[νδρου ⁦ -ca.?- ⁩]

Apparatus


^ 7. μαϊων papyrus
^ 12. γ’μενα papyrus
^ 14. l. σιτικὰς
^ 15. l. λειτουργι<κ>ῶν

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

DDbDP transcription: p.berl.bibl.4 [xml]

III spc Memphis
[Reprinted in: chr.wilck.115] WChr 115

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.